MIFF Enkeltmedlem 2022

Fra 215 kr per år
Fra 4 kroner i uken får du alle medlemsfordeler og gir en sterkere stemme for Israels sak i Norge.

MIFF Familiemedlemskap 2022

Fra 290 kr per år
Fra 6 kroner i uken får dere alle medlemsfordeler og dere legger til to nye medlemmer til MIFF-familien.
Feil på

Feil påfeil

Kan du stole på det du leser om Israel i skolebøkene?
MIFFs analyse fra november 2021 av "Skolen" fra CappelenDamm viser en lang rekke faktafeil og myter i det online læreverket.

Også andre skolebøker formidler feil og gir konflikter relatert til Israel enormt overfokus, uten at viktige israelske argumenter kommer fram. Ensidigheten er ofte massiv.

Søk plass på MIFFs ungdomstur til Israel 2022

Blant de beste søkerne velger vi ut ti personer mellom 18 og 30 år som får være med på en sterkt sponset opplæringstur til Israel sommeren 2022.

Bestill MIFFs nye bok

14 sterke livshistorier fra Israel.

Israel

Staten Israel ligger sørøst i Middelhavet, i det jødiske folkets historiske og religiøse kjerneland (se tidslinje). Nabolandene er Libanon i nord, Syria i nordøst, Jordan i øst og Egypt i sørvest. Den islamistiske terrororganisasjonen Hamas kontrollerer Gaza i sørvest og palestinske myndigheter dominert av PLO og Fatah kontrollerer deler av Vestbredden (Judea og Samaria) i øst.

Den moderne staten Israel ble erklært uavhengig 14. mai 1948. Israel definerer seg selv som jødisk og demokratisk. Den lovgivende forsamlingen heter Knesset. Israel er den eneste frie rettsstaten og har den høyeste levestandarden i Midtøsten. Landet er medlem av OECD og er blant verdens fremste land i forventet levealder, nyskapning, høyteknologi, medisin m.m.

Israel og de norske mediene

MIFF har gjennom lang tid dokumentert ensidighet, overdekning og faktafeil i norske mediers dekning av Israel. Det er særlig nyhetsbyrået NTB og NRK som har utmerket seg. Mye av kritikken er samlet i boken Det falske bildet av Israel – som du kan bestille i MIFFs nettbutikk. I 2021 kom NRKs programleder Shaun Henrik Matheson med hatytringer mot Israel og jødene på sitt eget radioprogram. Innslaget fikk ingen konsekvenser for Matheson.

Israels motstandere i Norge

Norges mektigste organisasjon støtter politikk som vil fjerne verdens eneste jødiske stat. Ledere i Norges største religiøse organisasjon advarer mot en jødisk stat. Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjon går inn for bred økonomisk boikott av Israel. Dette er bare noen eksempler på Israels motstandere i Norge. Se også oversikten over hvilke enkeltpersoner som har gjort mest for å skape det falske bildet av Israel. Tidligere statsminister Kåre Willoch har hevdet at «ingen påviser noe galt» i det han sier om Israel og Midtøsten. Men MIFFs ord-for-ord gjennomgang av hans foredrag viser mye galt – fordreininger, faktafeil og anakronismer.

Jerusalem og Tel Aviv

Israels hovedstad og største by er Jerusalem. Byen har vært sentrum for det jødiske folkets nasjonale og religiøse drømmer de siste tre tusen år. Hva er egentlig den muslimske tilknytningen til byen, og når krevde palestinerne første gang Jerusalem som sin hovedstad? Tel Aviv er Israels nest største by. I hele storbyområdet bor det over tre millioner. Tel Aviv er ledende innenfor økonomi og teknologi, med Midtøstens største økonomi per innbygger.

Israels befolkning

Israels befolkning er omkring 9,4 millioner (2021). Omkring 74 prosent er jøder, 18 prosent muslimer, 2 prosent kristne og 1,6 prosent drusere. 4,4 prosent er klassifisert som andre. Dette er ofte personer som identifiserer seg med den jødiske flertallsbefolkningen, men som av ulike grunner ikke er registrert som jøder i befolkningsregisteret.

Jødene

En jøde tilhører både en religion (jødedommen) og det jødiske folket. I egenskap av folk har jødene automatisk adgang til å flytte til Israel og bli statsborgere der, uansett hvor i verden de bor. Les mer på temasiden Jøder.

Anklager mot Israel

Staten Israel blir hele tiden utsatt for kritikk og fordømmelse. I Norge jobber sterke krefter for boikott av landet. I FN er flere organer sykelig opptatt av Israel, og tallene viser at det ikke er noen grunn til å ta FN-fordømmelser av den jødiske staten alvorlig. Har israelerne gode svar på anklagene som blir rettet mot dem? På temasiden Hva er feil med Israel? har MIFF samlet 23 anklager rettet mot Israel i FNs menneskerettighetsråd – og gitt svar på dem alle. Se også temasiden Hvorfor Israel IKKE er en apartheid-stat.

Israelske bosetninger

Israels bosetninger på Vestbredden er ulovlige og et brudd på folkeretten, blir det hevdet. Bosetningene blir også ofte framstilt som det største hinderet for fred mellom israelere og palestinere. Dersom folkeretten blir anvendt rettferdig, er det ikke grunnlag for å si at bosetningene er ulovlige. Fakta viser at de israelske bosetningene heller ikke er det største hinderet for fred. De israelske bolig- og landsbruksområdene på Vestbredden dekker kun 2,7 prosent av arealet. Les mer på temasiden Hva du trenger å vite om israelske bosetninger.

Palestina

Palestina er en geografisk betegnelse på et område langs østbredden av Middelhavet. Palestina er et navn som aldri har eksistert på noen stat. Palestinske myndigheter oppfyller ikke kravene til en stat etter folkeretten, og en ensidig norsk anerkjennelse av «staten Palestina» vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalene.

Israel-Palestina-konflikten

Frem til første verdenskrig var landområdene som i dag er Israel, Vestbredden og Gaza kontrollert av det osmanske riket. Etter den tid har arabere og jøder vært i konflikt om hvem som skal ha suverenitet over området, og hvordan land og ressurser eventuelt skal deles. Kjernespørsmålet i Israel-Palestina konflikten er om palestinerne vil godta å være nabo til en jødisk stat. Les mer på temasiden Israel-Palestina-konflikten

Gaza-krigen 2021

Etter en lengre periode med relativ ro, ble det en kraftig opptrapping i konflikten mellom israelere og palestinere våren 2021. I forkant av Ramadan intensiverte de palestinske selvstyremyndighetene sitt oppvigleri i offisielle medier, og i april og begynnelsen av mai var det stadig mer voldelige episoder og terrorangrep på Vestbredden og Øst-Jerusalem. Mandag 10. mai kastet Hamas-regimet seg inn i konflikten med rakettangrep mot Jerusalem. Les mer på temasiden om krigen.

Israels fiender

Etter den islamske revolusjonen i 1979 har Iran vokst fram til å bli Israels mest truende fiende. Irans folketall er 9 ganger større og Irans areal er 75 ganger større enn Israels. Iran har allierte terrorgrupper like ved Israels grenser, fremst blant dem er Hizbollah og Hamas

Jødehat

Jødehat (antisemittisme) har dype historiske røtter i Europa. Også i arabiske land har jødene blitt systematisk diskriminert og forfulgt. For 60 år siden var det ca. én million jøder i hele den arabiske verden – nå er det færre enn fem tusen igjen. Den arabiske verden hadde ikke, og har ikke, plass for sine jøder til å leve i fred, frihet og verdighet. Det ørlille området som Israel består av (ca. 1/15 av Norge, mindre enn 0,2 % av det arabiske området) er det som det jødiske folket har fått igjen etter å være fordrevet fra et stort antall land.

 

 

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

– Dobbeltstandard mot Israel er eksempel på antisemittisme

31 land, inkludert Norge og 24 EU-land, har samlet seg om en arbeidsdefinisjon på antisemittisme.

Bli medlem av Med Israel for fred nå!

3 av 10 nordmenn tror på en grusom løgn om Israel, og 4 av 10 nordmenn har ikke kunnskap nok til å ta avstand fra den.

Bli medlem av MIFF nå

MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel.

MIFF støtter en løsning av flyktningeproblemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens som en jødisk stat.

MIFF mener at konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellom partene.

MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil anerkjenne staten Israel.

MIFF er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Jøders og muslimers ulike forhold til Jerusalem

Jerusalem er en hellig by for de tre religionene jødedom, kristendom og islam.
Men hva er egentlig den muslimske tilknytningen til byen, og når krevde palestinerne første gang Jerusalem som sin hovedstad?

Mest lest fra november 2017

Utvalgte artikler

0

Your Cart