Stor økonomisk vekst “ut av det blå”

20 shekel-seddel, som tilsvarer rundt 30 norske kroner (Foto: Ron Almog, flickr.com)
20 shekel-seddel, som tilsvarer rundt 30 norske kroner (Foto: Ron Almog, flickr.com)

Israelsk økonomiske vekst har i flere måneder vært rundt halvparten (et sted mellom 2-4 prosent) av “normalveksten” de siste årene på mellom 5-7 prosent.

De fleste europeiske land ville selvsagt jublet høyt og lenge om de klarte å oppnå en vekst på 2-4 prosent, men for godt vante israelere er dette mindre enn før.

Den positive overraskelsen var stor, da Statistisk Sentralbyrå (SSB) i Israel la fram sine tall for andre kvartal 2013 i går. Stort statlig gjeldsetterslep fra fjorårets budsjett, dårlige EU-tider, strammere statsbudsjett 2013-2014, lav lønnsvekst og høy vekst i boligprisene har alt sammen pekt i retning av at tallene ville bli moderate.

Men i andre kvartal vokste den israelske økonomien med hele 5,1 prosent, omregnet til årsbasis. Det er dobbel så mye som veksten i første kvartal på 2,7 prosent. Først og fremst skyldes økningen økte renteutgifter for husholdningene, økt privat forbruk, økt eksport og et økt offentlig forbruk.

Likevel advarer SSB mot en for sterk optimisme, rapporterer Yedioth Aharonoth. For mange av tallene er basert på økonomiske prognoser, som kan vise seg å være feil.Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag