“1948” av Benny Morris

MIFF utgir boken i samarbeid med forlaget Dreyer. MIFFs versjon av boken inneholder et eget forord og etterord av MIFFs styreleder Morten Fjell Rasmussen.
MIFF utgir boken i samarbeid med forlaget Dreyer. MIFFs versjon av boken inneholder et eget forord og etterord av MIFFs styreleder Morten Fjell Rasmussen.

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

Bokens forfatter Benny Morris (f. 1948) er professor i historie ved avdeling for Midtøsten-studier ved Ben Gurion-universitetet i Israel. Da boken kom ut på engelsk i 2008, uttalte Aftenpostens anmelder at den er bedre enn noen annen beretning om denne delen av Midtøstens historie.

“Både Morris’ meningsfeller og -motstandere lovpriser hans grundighet og nøyaktighet i fremstillingen av fakta. Denne boken, som langt på vei er en oppsummering av over 25 års forskning på opprettelsen av Israel i 1948, vil derfor være interessant for en vid leserkrets. I den norske offentlige debatten males det dessverre så altfor ofte med bred pensel i en følelsesladet agitasjon mot Israel. Undertegnedes håp er at denne boken kan være et bidrag i retning av en mer nyansert og rettferdig debatt.”
Morten Fjell Rasmussen, styreleder Med Israel for fred

Helt siden staten Israel så dagens lys i mai 1948 har det vært debatt om hva som egentlig skjedde da staten ble etablert i det britiske mandatet Palestina, og om krigshandlingene før, under og etter dette.

På 1980-tallet ble tidligere lukkede israelske arkiver åpnet, og dette ga historikerne nytt og verdifullt materiale. Av de som har gransket disse arkivene, regnes Benny Morris som den fremste. Morris ble kjent da han i 1988 utga The Birth of the Palestinian Refugee Problem, en bok som mer enn noen annen har preget forståelsen av hva som skjedde da staten Israel ble etablert. Boken om det palestinske flyktningproblemet ga likevel ikke et fullstendig bilde av alle sentrale forhold ved 1948-krigen. Derfor så Morris behov for å skrive den boken du holder i nå.

Bak denne boken ligger over 25 års forskning fra den ledende historikeren innenfor sitt felt. Morris beskriver historien i detalj, i tillegg til å kommentere deler av debatten rundt historien. Morris, som selv er tilhenger av en tostatsløsning, mener konflikten dypest sett skyldes manglende arabisk anerkjennelse av en jødisk stat.

 Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag