MIFF Østfold

Kontaktperson:

Styreleder Bengt-Ove Nordgård.
Mobil: 950 92 226

E-post: bengt.nordgard@gmail.com

Bli med i MIFF Østfolds Facebook-gruppe, og få invitasjon til alle møter!

Se oversikt over alle MIFF-møter.