Svar på spørsmål om MIFF

Korte svar på ofte stilte spørsmål til Med Israel for fred.
ISRAEL ER UNDER ANGREP!

Er MIFF en israelsk propagandaorganisasjon?
MIFF er en organisasjon for nordmenn som støtter jødenes rett til et hjemland. Vi mottar ingen støtte fra israelske myndigheter eller israelske organisasjoner.

Hva er MIFFs hovedkilder?
Israelske nettaviser på engelsk: Yedioth Aharonoth, Jerusalem Post og Ha’aretz.

Støtter MIFF bosetninger?
MIFF har valgt å ikke ta standpunkt i saker som det er uenighet om blant de store gruppene og partiene i Israel. Vi gjengir ulike syn, så trekker våre lesere konklusjonene selv. Bosetninger på Vestbredden er sterkt omstridt i Israel. Et stort flertall i Israel er villige til å oppgi bosetningene i bytte for en ekte, varig fred. Se temaside om bosetninger.

Støtter MIFF en palestinsk stat?
MIFF tar ikke noe standpunkt for eller imot en palestinsk stat. Vi har plass til medlemmer med ulike syn i denne saken, slik det også er veldig ulike syn innad i Israel. I dagens situasjon er en av våre fremste oppgaver å forklare hvorfor en palestinsk stat ikke er mulig i praksis, i hvert fall ikke på kort sikt.
Les mer utfyllende svar i artikkelen: Støtter MIFF en palestinsk stat?

Arbeider MIFF virkelig for fred?
MIFFs utgangspunkt er at israelerne har et sterkt ønske om fred. Men det må ikke være en «fred» som gjør slutt på Israel som jødisk stat, tillater terror og/ eller legger til rette for en storkrig. Vi håper at vårt informasjonsarbeid kan være et ørlite bidrag til en fred hvor jødene lever i trygghet, og hvor palestinere og andre arabere nyter godt av et fredelig samarbeid med Israel.

Har MIFF noe arbeid i Israel?
Nei. Alle midler går til informasjonsarbeid i Norge. MIFF støtter indirekte arbeid i Israel gjennom samarbeidsorganisasjonen Hjelp Jødene Hjem.

Er MIFF en kristen organisasjon?
Nei. MIFF er en religiøst nøytral organisasjon. Jøder, kristne og ateister deltar på like fot på alle nivåer av organisasjonen. Vi er uenige om mye, men står samlet i å forsvare Israel.
Flere av MIFFs medlemmer er sterkt engasjert i ulike former for kristen eller jødisk virksomhet, og vi kan ha sterke (og ulike) oppfatninger om profetier, misjon blant jøder osv. Mange av MIFF-medlemmene er derfor også medlemmer av en eller flere andre Israel-organisasjoner. De religiøse sakene, vennskap med spesielle grupper jøder osv. blir da ivaretatt gjennom disse organisasjonene eller gjennom menigheter.

MIFF og Bibelens profetier
Består MIFF av kristenfundamentalister?

Kan jeg også bli medlem?
Ja! Ring 41 17 67 80 eller bruk registreringsskjema.
Du kan også bruke post@miff.no.

 

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise