Men jødehatet ble ikke borte…

Fram til år 1800 hadde verken jødene selv eller andre vært i tvil om at jødene var et folk uten eget land.
ISRAEL ER UNDER ANGREP!

Men Napoleon kom med nye tanker. Han ville behandle jødene som en religiøs minoritet på linje med lutheranere, metodister og andre franskmenn som hadde en annen religion enn den katolske. ”Jeg gir dere alt som religion, ingenting som folk,” sa Napoleon.

Dermed åpnet nye muligheter seg for jødene. De kunne studere på linje med andre, og et stort antall nye yrker åpnet seg for dem. Napoleons linje slo riktignok ikke gjennom overalt og fullstendig. Men likevel: Det skapte en stor optimisme blant mange jøder, særlig i Vest-Europa. Det bidro også til å svekke Messias-forventningene. Mange jøder fikk en meget liberal holdning til sin religion. Et stort antall jøder framskyndet også likestillingen ved å gå over til kristendommen.

Skuffelser
Optimismen viste seg dessverre å være ugrunnet. Riktignok kom jødene seg inn i samfunnet langt mer enn før: De gikk til topps innenfor forskning, næringsliv, kunst og kultur av de fleste slag. Men det som ikke ble borte, var jødehatet. Og etter hvert fikk det karakter av ren rasisme. Dette kulminerte med Hitler og jødeutryddelsene under 2. verdenskrig.

På 1800-tallet og et stykke inn på 1900-tallet kunne jødene tro at jødehatet ville gå over, at det måtte finnes en eller annen metode til å løse jødehatets problem i Europa og andre steder. Men det har vist seg umulig. Jødene har forsøkt ghettoen, å leve mest mulig avsondret fra omgivelsene. De har forsøkt total integrering og assimilering (Tyskland), det endte med gasskamrene. Og de har forsøkt alt imellom. Alt har slått feil.

Zionismen bevist
Fram til Israel ble opprettet gikk mange jøder derfor inn for andre løsninger. Man trodde ikke at det var mulig å opprette staten Israel. Og man trodde at andre løsninger kunne gå.
I dag vil de fleste jødene anse at livet selv har bevist at zionismen er den beste løsningen for jødene. Israel er en dundrende suksess (selv om det ikke virker slik i nyhetene i Norge). Og andre løsninger har slått feil.

 

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Forrige artikkelKidnappede journalister satt fri
Neste artikkelForbereder seg på fugleinfluensa
Odd Myrland var redaktør av MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus fra 1994 til 2016. I en enda lengre periode har han vært leder for MIFFs lokalforening i Stavanger. Fra 2016 fortsetter Myrland som redaksjonell medarbeider for MIFF. Før Myrland ble pensjonist hadde han en lang karriere som lærer, sist som lærer i økonomifag på Sola videregående skole. Han har også skrevet boken "Med ryggen mot havet", som tar for seg Midtøsten-konflikten frem til 1980-tallet. Tlf. 958 86 977/ 51 58 01 65 E-post: odd@miff.no

Ingen artikler å vise