40 prosent tror Israel driver “utryddelseskrig” mot palestinerne

I mange europeiske land mener så mange som 40 prosent av de spurte i en ny undersøkelse at Israel gjennomfører en “masseutryddelseskrig” mot palestinerne.

I de aller fleste land i en ny europeisk undersøkelse er rundt 40 prosent av befolkningen overbevist om at Israel driver
I de aller fleste land i en ny europeisk undersøkelse er rundt 40 prosent av befolkningen overbevist om at Israel driver "masseutryddelseskrig" mot palestinerne. (Foto: flickr.com)

En ny undersøkelse om antisemittisme i Europa har blitt publisert av den tyske stiftelsen Fredrich Ebert. Den viser at rundt halvparten av de spurte i Portugal, Polen og Ungarn mener Israels politikk fører til flere antisemittiske utbrudd mot jøder i sine egne land. Rundt 40 prosent av de spurte i de fleste deltakerlandene mener Israel driver en “masseutryddelseskrig” mot palestinerne. I Polen var tallet på hele 63 prosent.

Videre viser undersøkelsen også at tre-fjerdedeler av innbyggerne i Polen tror jøder forsøker å utnytte Holocaust. 18 prosent av de spurte fra Nederland svarte det samme, mens 59 prosent av tyskerne var enten svært eller mindre enige i dette.

– Jødene har for mye innflytelse
I undersøkelsen kommer det også fram at 70 prosent av ungarerne mener jødene har for mye innflytelse i hjemlandet. 50 prosent av polakkene og 20 prosent av tyskerne var enig. I Nederland, der utenriksminister Uri Rosenthal er jødisk, var 21 prosent svært eller mindre enige.

Også ved påstanden “Jøder generelt bryr seg ikke om noe annet eller noen andre enn sine egne”, var tallene oppsiktsvekkende. I Tyskland var 30 prosent av de spurte enige, mens tallet i Storbritannia var 22 prosent og hele 55 prosent i Portugal.

På tross av disse tallene mente flertallet i samtlige land som var med i undersøkelsen, at jødene “beriker” deres kultur. Landene som var representert i undersøkelsen er Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, Italia, Nederland, Polen og Portugal.Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Ingen artikler å vise