PST i Berlin plasserer Israel-boikott under riktig overskrift: Antisemittisme

– Deler av BDS-bevegelsen stiller spørsmål ved Israels eksistens og ser på hele statsdannelsen som rasistisk, skriver Verfassungsschutz Berlin.