Riksadvokaten beklager koblingen mellom «fuck jøder» og Israel

Men understreker nok en gang at de ikke ser på ytringen som straffbar.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch beklager koblingen mellom «fuck jøde» og kritikk av Israel. (Foto: Riksadvokaten)
Riksadvokat Tor-Aksel Busch beklager koblingen mellom «fuck jøde» og kritikk av Israel. (Foto: Riksadvokaten)

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

Det vakte oppsikt både nasjonalt og internasjonalt da riksadvokaten i Norge uttalte at «fuck jøder» kunne tolkes som kritikk av Israel. Det var rapperen Kaveh Kholardi som på en festival i Oslo sommeren 2018 ropte «fuck jøder» fra senen. Flere personer anmeldte rapperen for sin hatefulle ytring, men politiet mente at ytringen ikke var straffbar. Avgjørelsen ble anket inn til riksadvokaten, som falt på samme beslutning. Saken ble dermed henlagt.

Det mest oppsiktsvekkende i henleggelsen var at den grove jødehetsen ble tolket som et utsagn som kan ha en iboende tvetydighet. «Fuck jøde» ble frikjent fordi rapperen ifølge riksadvokaten også kan ha ment «fuck Israel».

«Det retter seg tilsynelatende mot jøder, men kan også sies å ha staten Israel og misnøye med den politikk som der føres som adressat», skrev riksadvokaten i sin beslutning. Denne begrunnelsen skapte reaksjoner.

– Det er skremmende at riksadvokaten finner opp en tvetydighet som ikke er der, sa MIFFs advokat og styremedlem Jan Benjamin Rødner i mars. Han var langt fra den eneste som reagerte. Nå beklager riksadvokaten koblingen.

«Intensjon med ovennevnte påpekning var at ytringene i den aktuelle saken hadde en form og en innramming som i noen grad kunne åpne for tolkningstvil. Som kjent skal all tvil komme den mistenkte til gode ved en strafferettslig bedømmelse og bevisbyrden påhviler påtalemyndigheten. Vi var ikke fremmede for at en mulig strategi fra mistenkte ved en eventuell rettslig behandling ville være en forklaring i den retning. Som illustrasjon på en mulig tolkningstvil viste vi til eksempelet med Israel. I ettertid ser vi at denne illustrasjon ikke var den beste. Riksadvokaten understreker at dette på ingen måte var avgjørende for sakens utfall, og dette embetet har meget klart for seg at jøder som gruppe ikke skal identifiseres med staten Israels politikk. I den grad våre bemerkninger har gitt foranledning til feilaktige slutninger i motsatt retning, beklages dette», skriver riksadvokaten i et brev som er sendt til Det Mosaiske Trossamfund og Antirastistisk senter.

Samtidig påpeker riksdvokaten at de ikke ser på utsagnet som straffbart.

«Ytringsfriheten står som nevnt sterkt i Norge, og norske domstoler har (med rette) lagt avgjørende vekt ikke bare på selve utsagnet, men også på hvilken kontekst ytringene fremkom. Det er de kvalifisert krenkende ytringene som utgjør nedslagsfeltet til den aktuelle straffebestemmelsen. Samtidig er dette et rettsområde i stor utvikling, og det er viktig for påtalemyndigheten å velge ut de rette sakene for om mulig å klargjøre hvor grensene for straffansvaret går. Vår vurdering var som nevnt at denne saken ikke var egnet til å bidra til slik avklaring», avslutter riksadvokaten.

Rapperen Kaveh Kholardi blir ikke straffet for å ha ropt «føkk jøder» under en festival i Oslo. (Foto: Skjermdump YouTube)
Rapperen Kaveh Kholardi ble ikke straffet for å ha ropt «føkk jøder» under en festival i Oslo. (Foto: Skjermdump YouTube)
Forrige artikkelIron Dome stanset 86 prosent av terror-rakettene
Neste artikkelGratulerer med dagen! (Og hva 8. mai røper om Palestinakomiteen)
Vi ønsker deg velkommen til å kommentere artikkelen!

Med Israel for fred (MIFF) har i våre nettforum og kommentarfelt gitt ytringsfrihet for medlemmer og motstandere siden 2001. Skriv innlegg med ditt egentlige navn og hold deg til saken. Sjikane er uakseptabelt. Unngå all form for spamming. Brudd på retningslinjer vil medføre sletting av kommentarer eller utestengelse. Vennlig hilsen Conrad Myrland, daglig leder og nettredaktør

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Bjarte Bjellås ble journalist i MIFF fra 1. januar 2017. Etter journaliststudier jobbet han i Fædrelandsvennen og Vennesla Tidende.