– Argumentasjonsmønsteret og metodene til BDS-bevegelsen er antisemittiske

– Argumentasjonsmønsteret og metodene til BDS-bevegelsen er antisemittisk