Apartheid-anklagene er ikke nye

Israel ble anklaget for apartheid lenge før kontrollpostene og sikkerhetsbarrieren kom opp på Vestbredden (for å stanse den palestinske terrorkrigen fra høsten 2000).

Israel ble anklaget for apartheid lenge før kontrollpostene og sikkerhetsbarrieren kom opp på Vestbredden (for å stanse den palestinske terrorkrigen fra høsten 2000).

Allerede på midten av 1970-tallet ble det satt likhetstegn mellom Israel og apartheid av anti-sionistiske krefter.

Også den gang var det faktiske grunnlaget bak anklagene syltynn:
– Israel har handelsforbindelse med Sør-Afrika, derfor er Israel en apartheid-stat, var argumentet.

Problemet, da som nå, var imidlertid at man brukte én lov for Israel og en annen for alle andre.

En amerikansk undersøkelse som ble gjengitt i 1976 viste at 24 afrikanske stater regjert av svarte hadde handelsforbindelse med Sør-Afrika, direkte eller indirekte.

I tillegg handlet de fleste arabiske og kommunistiske land med Sør-Afrika. Saudi-Arabia eksporterte olje for millioner av kroner.

Også Norge, Sverige og Danmark handlet med Sør-Afrika, og Frankrike var våpenleverandør nummer én. Norges handel med apartheid-regimet var fordoblet fra 1974.

Slik var altså situasjonen i 1976, men ingen satte likhetstegn mellom Saudi-Arabia og apartheid, Frankrike og apartheid eller Norge og apartheid. Også for 30 år siden var det bare Israel som ble utvalgt som syndebukk.

I dag gjentar mønsteret seg. Det er bare Israel som blir anklaget for apartheid, samtidig som man lukker øynene for den grove undertrykkelse og diskriminering som foregår i andre land generelt og arabiske land spesielt.

Bakgrunn
Situasjonsbeskrivelsen fra 1976 i denne artikkelen er hentet fra artikkelen “Israel og Syd-Afrika” i bladet “Med Israel for fred” nr. 3/ 1976. (Bladet “Med Israel for fred” ble forløperen til avisen Midtøsten i fokus. I 1978 ble Med Israel for fred formelt dannet som en egen organisasjon.)

De siste tre avsnittene i artikkelen lyder slik:

“Noe av det mest paradoksale i denne saken er at de sorte, afrikanske stater som i 1973 brøt de diplomatiske forbindelsene med Israel, idag forlanger at Israel skal stå solidarisk med dem ved å boykotte Syd-Afrika – en boykott de selv ikke er med på.

Det er også viktig å være klar over at det bor 120.000 jøder i Syd-Afrika. Overfor disse har Israel en klar forpliktelse til å opprettholde forbindelsene med Syd-Afrika.

Å handle med Syd-Afrika er ikke ensbetydende med å akseptere apartheid, like lite som det å handle med Sovjet eller Kina er ensbetydende med å solidarisere seg med kommunismen.”

 Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Ingen artikler å vise