Fredsplan med Syria

På den årlige Hertzliya-konferansen, hvor toppene i israelsk samfunnsliv møtes en gang i året og legger fram synspunkter av ulike slag, la en gruppe israelere fram en plan for fred med Syria.

«Alle trenger å lese om Israel på miff.no.» Hvis du er enig, trenger vi deg som medlem av MIFF slik at skoleelever og andre kan få israelske perspektiver gratis tilgjengelig på norsk. Bare en liten brøkdel av våre nettgjester er medlemmer. Klikk her for å registrere deg nå (fra kr. 4,- per uke)

På den årlige Hertzliya-konferansen, hvor toppene i israelsk samfunnsliv møtes en gang i året og legger fram synspunkter av ulike slag, la en gruppe israelere fram en plan for fred med Syria.

Det må understrekes at så langt er dette et rent israelsk forslag. Det er framlagt for amerikanske og syriske tjenestemenn, som har gitt uttrykk for “interesse” for planen. Den nye utenriksministeren i USA, Condoleezza Rice, har kalt planen “kreativ”.

Bakgrunn
Planen er formulert av Uzi Arad (han har vært høyt oppe i Mossad og vært rådgiver til Benjamin Netanyahu), Gideon Biger og Shmuel Bar. Alle er akademikere.

Utgangspunktet for planen er at Golan (som Israel erobret fra Syria i Seksdagerskrigen i 1967) både er viktig for Israels sikkerhet og nå er bebodd av israelske jøder (og dessuten drusere, en arabisk-talende folkegruppe). Sikkerheten ligger i at det er en buffersone mellom Syria og Israel. Mens Syria kontrollerte dette området, brukte de det bl. a. til å skyte fra Golan ned i Galilea på israelske bønder.

Forslaget
Israel skal beholde kontrollen over 250 kvadratkilometer av Golan. Der bor 10.000 av de 16.000 innbyggerne på Golan. Israel skal fortsatt kontrollere vannressursene og en adkomstvei til Hermon-fjellet.

I bytte for det området Syria dermed mister, skal det få et tilsvarende område fra staten Jordan langs grensen mellom de to landene. Jordan på sin side skal få et tilsvarende landområde fra Israel i nærheten av Dødehavet, og dessuten et stort pengebeløp.

Hermon-området skal gjøres til et utviklings- og rekreasjonsområde som Israel, Syria og Jordan skal administrere sammen.

Kilde: En artikkel 9. desember 2004 av Ben Kaspit i Ma’ariv.

 

 


Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise