Kristenforfølgelse i Egypt

Johannes Morken er mangeårig journalist i avisen Vårt Land. En av artiklene hans som ligger på avisens nettsted, heter Streng kontroll med kristne og er et intervju med den koptiske biskopen Thomas.
ISRAEL ER UNDER ANGREP!

Den koptiske kirken er den eldgamle, egyptiske kirken. Artikkelen er “sist endret 5. januar 2005”. Den er skrevet i Kairo, og handler om de kristnes stilling i Egypt. Før du leser videre her, bør du lese Morkens artikkel.

Så noen kommentarer i forhold til Morkens artikkel:

Det som gjør denne typen stoff aktuelt på dette nettstedet, hvor jødene og ikke de kristne står i fokus, er at måten kristne (og andre religiøse minoriteter) blir behandlet på i de arabiske landene, ligner mye på måten også jødene er behandlet på.

Det er nesten ingen jøder igjen i de arabiske land – det har flyktet flere jøder fra arabiske land enn arabere fra Israel. Derfor må vi se på behandlingen av kristne for å se hva jødene har i vente dersom de som går inn for “en stat med like rettigheter for alle” får gjennomslag. Det vil altså være en arabisk stat hvor jødene igjen blir i mindretall (slik de er overalt ellers i verden) og overlatt flertallets nåde.

Omar-pakten
Det er tragisk å se hvordan minoriteter fremdeles blir holdt nede i arabiske land. Gjennom skildringen av situasjonen i dag, kan vi tydelig finne spor etter “Omar-pakten”, som har ligget til grunn for hvordan ikke-muslimer (og noen gang muslimer av “feil” retning) er blitt behandlet i arabiske land gjennom århundrene.

Ikke få bygge gudshus, straff (egentlig dødsstraff) for muslimer som skifter religion, utestengt fra offentlige stillinger, diskriminering i rettsvesenet og fritt vilt som syndebukk – alt dette er slik som også jødene har hatt det gjennom historien, sammen med mange andre ydmykelser (ikke ri på hest, bo i ghettoer og mye mer som til dels varierer med tid og sted). Og tidvis utstrakt vold, for eksempel som “hevn” for ting folk av samme religionen har gjort i andre land eller som avledningsmanøvre for mislykkede generaler eller herskere.

I tillegg har dhimmier – jøder og kristne – hatt en koppskatt, en ekstraskatt per hode, som måtte betales. I deler av Egypt har muslimske gjenger krevd inn en slik “skatt” av kristne uoffisielt de senere år. Men myndighetene har visstnok stanset det etter at islamistene ble en trussel mot dem selv.

I et land som dagens Egypt blir Omar-paktens regler ikke gjennomført fullt ut. Lovverket er gjerne preget av europeisk lovgivning også. Men dels er de muslimske lovene kommet inn i lovverket, dels foregår det en utstrakt håndheving av muslimske lover uoffisielt, med drap og vold (som sjelden blir straffet og da gjerne nokså symbolsk). I flere muslimske land er situasjonen ikke blitt bedre, men verre, de senere år.

 

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise