– Det er både mulig og logisk at alle 22 arabiske land anerkjenner Israel

Spesialrådgiver Jared Kushner tror de som er imot normalisering vil bli isolert.