Biografi

Frode F. Jacobsen er sosialantropolog og styremedlem av Med Israel for fred (MIFF).