Biografi

Organisasjonssekretær i Med Israel for fred (MIFF), medlem av MIFFs hovedstyre og leder i MIFF Oslo.