– Det er aldri blitt krevd av noe land å holde sine egne innbyggere borte fra et område de kontrollerer

Se foredraget til Eugene Kontorovich om israelske bosetninger og folkeretten.