Et flertall av israelerne vil inn i EU

Flere israelere har et positivt syn enn et negativt syn på den Europeiske Union. (Foto: European Parliament)
Europeere har det siste året fått et langt mer positivt syn på Israel enn tidligere. (Foto: European Parliament)

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

Rundt halvparten av israelerne har et positivt syn på Den europeiske union, til tross for at statsminister Benjamin Netanyahu og andre toppolitikere kontinuerlig refser unionen for å være for kritiske overfor Israel, skriver avisen Times of Israel.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Konrad Adenauer Foundation, en EU-vennlig tysk tenketank, sier 46 prosent av israelerne at de har et positivt syn på alliansen, mens 43 prosent har et negativt syn. Elleve prosent har ingen mening om EU.

56 prosent av de spurte i undersøkelsen er positive til at Israel blir en del av Den europeiske union, mens bare 34 svarer at de er negative til et israelsk medlemskap.

Likevel er synet på EU og et eventuelt medlemskap betydelig svekket de siste ti årene. I 2007 hadde 60 prosent av israelerne et positivt syn på EU og bare 34 prosent var negative. I tillegg ønsket tre fjerdedeler å bli EU-medlem for ti år siden.

Undersøkelsen viser også at under halvparten av israelerne mener det er trygt for jøder å bo i Europa. 75 prosent av de spurte mener det er trygt for muslimer der.

– Jeg var ikke overrasket over at israelerne ser på antisemittismen som en stor fare i EU, men jeg ble litt sjokkert over at 47 prosent mener det er farlig for jøder å bo i Europa, sier Michael Borchard, en politisk forsker ved Konrad Adenauer Foundation.

1000 israelere deltok i undersøkelsen, som har en feilmargin på 2,25 prosent.

Michael Borchard i Konrad Adenauer Foundation. (Foto: Stiftelsen)
Michael Borchard i Konrad Adenauer Foundation er overrasket over tallene. (Foto: Stiftelsen)


Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag