Nytt eksempel på ren oppdiktning av NTB

Hvor tar de det fra?