Barnedødelighet i Gaza – opp eller ned?

UNRWA, NTB og Dagen: Barnedødeligheten opp for første gang på 50 år. Rapporten: "Barnedødeligheten kan i realiteten ha vært stabil eller fortsatt å falle." Rapporten viser også hvor sykt det blir å rette pekefingeren bare mot Israel!
Skjermdump fra Dagen.no.
Skjermdump fra Dagen.no.
 Etter valget 13. september 2021 får Norge det mest anti-israelske Stortinget noensinne. 
 For å fremme Israels sak ➡️ klikk her for å bli medlem i Med Israel for fred (MIFF) nå ⬅️

8. august publiserte UNRWA en pressemelding med tittelen: Barnedødelighet øker på Gaza for første gang på 50 år.

I Norge er UNRWAs pressemelding gjengitt av nyhetsbyrået NTB. Avisen Dagen publiserte for eksempel meldingen på sin nettside 10. august. (Såvidt Google indikerer er det ikke mange andre norske aviser som har publisert notisen.)

NTB skriver:

“I 1960 døde 127 per 1.000 fødsel, mens tallet i 2008 var 20.2 per 1.000 fødsel. Under den siste tellingen i 2013, hadde tallet imidlertid økt til 22.4 per 1.000 fødsel, opplyser UNRWA, som har samarbeidet med eksterne uavhengige grupper for å verifisere tallene.”

Heldigvis er rapporten som denne “eksterne uavhengige gruppen” har laget også tilgjengelig på UNRWAs nettside. Kanskje NTB og Dagen burde gjort noe av innholdet i rapporten kjent for sine lesere?

For det første sier forfatterne av rapporten selv i klartekst at de ikke kan si seg sikre på sine egne estimater: “Disse anslagene er basert på et lite antall dødsfall, og tillitsintervallene [confidence intervals] er vide, så barnedødeligheten kan i realiteten ha vært stabil eller fortsatt å falle.

Leser du rapporten fra begynnelse til slutt, vil du forstå hvorfor forskerne ikke slår fast med sikkerhet at barnedødeligheten har økt. I sin konklusjon innrømmer de at det hele er et estimat.

  • Granskningen gjelder bare for den del av befolkningen på Gaza som er klassifisert som flyktninger. Det nevner ikke NTB.
  • Rapporten bygger på kun 69 dødsfall i 2008 og kun 65 dødsfall i 2013. Rapporten viser at barnedødeligheten har gått ned for babyer mellom 1 og 12 måneder. Det er for babyer i de fire første leveuker det er registrert en økning i dødelighet.  19 av de 65 dødsfallene står oppført med “medfødte misdannelser” som dødsårsak. Dette er ekstra mye utbredt i samfunn med ekteskap i nær familie, og vi skal se at forskerne advarer nettopp mot innavl i sin konklusjon.
  • Statistikken bygger ikke på elektroniske journaler, men på mødrenes egen rapportering. “Data som er samlet bygger på mødrenes hukommelse, som kan være påvirket i en eller annen retning [recall bias]. Forutgående dødfødsler var ikke inkludert i granskningen og det er mulig at noen tidlige dødsfall og dødfødsler har blitt forvekslet. Vi må også innrømme at mødrenes gjengivelse av dødsårsak kan være unøyaktig eller dokumentasjonen i barnets legejournal kan være ufullstendig.”
  • Det er også andre begrensninger i studien. Mødre med bare ett barn har ikke vært inkludert i denne type målinger verken før eller nå. “En annen begrensning er at populasjonen studert i 2013 kan være annerledes enn populasjonen som ble studert i 2008.”

 

UNRWA peker på blokaden

Blokaden er nevnt to ganger i rapportens innledning. Med henvisning til andre rapporter blir det påpekt at de sosioøkonomiske forholdene på Gaza-stripen har blitt dramatisk forverret og at blokaden har påvirket helsesektoren i Gaza.

Men til tross for at den ikke er nevnt i rapportens drøftning-kapittel, løfter UNRWA og helsedirektør Akihiro Seita “blokaden” opp som en hovedforklaring på det som kan være økt barnedødelighet. NTB gjengir ham slik: “Det er vanskelig å vite akkurat hva som er årsaken, men jeg frykter at det er en del av en større trend. Vi er svært bekymret for hva slags innvirkning langtidsblokaden har på helsetilbud, medisintilgang og annet utstyr til Gaza.” (NTB fremstiller ham feilaktig som UNRWAs leder.)

 

NTB peker på Israel

UNRWA nevner ikke Israel med navn i sin pressemelding. Men det gjør nyhetsbyrået NTB. Nyhetsbyrået går videre med å skrive at “Israel innførte blokade av Gazastripen i 2006”. NTB nevner ikke at også Egypt har blokade av Gaza. NTB nevner ikke at gjennom israelske grensestasjoner strømmer det flere tusen lastebillass med varer hver uke. Gjennom egyptiske grensestasjoner kommer det såvidt MIFF kjenner til ingenting.

Når forskerne drøfter sine funn, nevner de verken blokaden eller Israel. De peker på en rekke konkrete mangler i graviditet og fødselshjelp (obstetric care) og pleie av nyfødte (neonatal care). De peker også på at intervallene mellom fødsler var synkende fra 2008 til 2013. Korte intervaller mellom fødsler øker faren for barnedødelighet.

Vi gjengir hele siste avsnitt i rapporten:

“Som konklusjon, har vi estimert, at for første gang på fem tiår, har dødeligheten økt blant nyfødte palestinske flyktninger i Gaza, og det kan skyldes utilstrekkelig neo-natal [første fire uker etter fødsel] pleie i sykehus. Til slutt nevner vi at vår studie knytter seg til en periode før den siste og mest alvorlige av de fire væpnede konfliktene på Gaza gjennom de siste årene [de sikter til Gaza-krigen i 2014]. Vi vil estimere baby og nyfødt dødeligheten igjen i 2015 for å se om denne trenden fortsetter. I mellomtiden vil UNRWA arbeide med andre for å gjøre tiltak i forbindelse med våre funn, for eksempel ved å øke befolkningens oppmerksomhet på de negative helsekonsekvensene av innavl (consanguinity), gjøre kjent de positive effektene som man kan oppnå med familieplanleggingstjenester og sikre effektiv omsorg under graviditet for kvinner med høy risiko under graviditet.”

NTB gadd aldri plage sine norske lesere med slike detaljer. De kunne ikke la sjansen gå fra seg til ensidig å legge ansvaret på Israel for en (statistisk sett svært usikker!) økende barnedødelighet på Gaza.

Det hører med til historien at barnedødeligheten på Gaza-stripen sank dramatisk etter at Israel tok kontroll over området i 1967.

I 2013 var barnedødeligheten i “Staten Palestina” 24 (gutter) og 20 (jenter) per 1.000 fødsel, ifølge en rapport fra en FN-gruppe på Childmortality.org. Dette var på nivå med nabolandet Egypt (23 og 21). I norske redaksjoner skal man ikke sammenligne palestinerne med sine arabiske naboer dersom det kan ødelegge bildet av Israel som den store stygge ulven.

 

Takk til bloggeren Brian of London i israellycool.com som først påpekte misforholdet mellom UNRWAs rapport og pressemelding.

 

---------

Dersom du savner kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Forrige artikkelNTBs modus operandi
Neste artikkelIsrael ble angrepet med raketter fra Syria
Conrad Myrland (f. 1979) er daglig leder og ansvarlig redaktør i Med Israel for fred (MIFF). Myrland ble i 2020 kåret av The Algemeiner «topp hundre personer som positivt påvirket jødisk liv» og av Jewish News Syndicates «40 mest innflytelsesrike talsmenn for Israel i sosiale medier». Myrland utviklet nettstedet miff.no på sin fritid fra januar 2001 til juli 2007. Fra august 2007 har Myrland arbeidet fulltid for MIFF. Myrland har utdannelse i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Stavanger og internett-studier ved Curtin University of Technology, Perth, Australia. I perioden 2001-2005 var han fungerende redaktør, deskansvarlig og journalist i lokalavisen Solabladet. Myrland har vært medarbeider for MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus siden 1995.

Ingen artikler å vise