Israel ødela over 100 km av Hamas-«metroen»

Hamas har bygget flere mil med terrortuneller under tett befolkede områder.