Det israelske forsvaret vil annullere foreldres rett til å hjemkalle soldater fra slagmarken

Israelske reservesoldater (Illustrasjon: Israel Defense Forces, flickr.com)
Israelske reservesoldater (Illustrasjon: Israel Defense Forces, flickr.com)

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

Det israelske forsvaret (IDF) har nylig bestemt at foreldre som bare har én sønn, og som tidligere har samtykket i at han kan tjenestegjøre som kampsoldat, ikke kan kansellere avtalen etterpå. Det skriver Yedioth Ahronoth i en artikkel publisert søndag 29. mai.

Tidligere kunne foreldre som endret mening tvinge hæren til å sende ut styrker for å hente ut sønnen deres fra slagmarken.

Endringen kommer etter hendelser som fant sted under krigen mot Hamas i Gaza sommeren 2014. Da trakk ni israelske foreldre tilbake samtykket de tidligere hadde gitt.

Under Operation Protective Edge førte foreldrenes krav til at israelske soldater ble sendt opptil to kilometer inn på fiendtlig territorium for å hente ut sønnene.

Forskning utført av IDFs mannskapsdirektorat har også ført til bekymring for sikkerheten og livene til soldater som måtte bli sendt ut for å hente hjem en kidnappet soldat (som er uten en bror). Resultatet av vurderingen er at prisen kan bli for høy, særlig dersom krigen skulle finne sted i Libanon.

Et annet sensitivt tema som diskuteres, er hvorvidt soldater fritt skal kunne velge hva slags militærtjeneste han skal ha dersom han kommer fra en familie som allerede har mistet en sønn.

IDF vurderer hvordan de skal takle situasjoner der den eneste gjenlevende broren av en falt soldat insisterer på å fortsette i en stilling i fronten, samtidig som foreldrene ønsker å annullere en tidligere undertegnet frafallsavtale.

Mannskapsdirektoratet vurderer også hvilken status som er mest korrekt for den falne soldaten Hadar Goldin. Under krigen mot Hamas i Gaza i 2014 ble Hadar Goldin, Benaya Sarel og Liel Gidoni drept i den samme hendelsen da Hamas brøt en av flere våpenhviler.

Hadar Goldin, Benaya Sarel og Liel Gidoni (Foto: IDF)
Hadar Goldin, Benaya Sarel og Liel Gidoni (Foto: IDF)

Goldins kropp ble først bortført av Hamas, men senere ble enkelte kroppsdeler funnet og bragt tilbake til Israel og gravlagt der. Ettersom Hamas fortsatt ikke vil utlevere alle Goldins kroppsdeler, er hans offisielle status ennå ikke avklart. Han anses ikke å være en falt soldat med ukjent grav.

IDF har jevnlig kontakt med Goldins familie for å sikre at deres sønn og bror får en passende offisiell status. De gjør også det som er mulig for å få returnert levningene til Israel for begravelse.

Avgjørelsen i denne saken vil skape presedens for lignende saker i fremtiden, særlig med tanke på at både Hamas og Hizbollah har erklært at de vil kidnappe israelske soldater, uansett deres tilstand.

I en artikkel publisert mandag 30. mai i Times of Israel forteller oberst Amir Chai, sjef for IDFs reserveavdeling for bakkestyrker, at antallet reservesoldater har minket samtidig som mengden trening eller øvelse for disse soldatene, har økt.

Ifølge tall fra IDF var det i 2015 bare 26 prosent av kvalifiserte israelske reservesoldater som hadde status som «aktive», det vil si at de hadde gjennomført minst 20 dager reservetjeneste de siste tre år.

Det var en nedgang fra 34 prosent i 2013. Ifølge den israelske hæren skyldes reduksjonen lavere operasjonelle behov, men mindre budsjetter skal også ha vært en faktor.

– Vi har avdelinger som er større enn nødvendig.  Vi må beholde det vi trenger – pluss litt fleksibilitet – og fjerne dem som ikke tar sin del eller ikke er nødvendige, sa oberst Chai.

Etter krigen mot Hizbollah i Libanon i 2006 ble IDF klar over at de måtte forbedre reservestyrkene ettersom de viste seg å ha vært dårlig utstyrt og trent.

En endring var å flytte reservesoldatene fra for eksempel å bevokte bosettinger eller grenser på Vestbredden, til militær trening og øvelser.

Selv om antallet kvinner i reservestyrkene har økt opp gjennom årene, utgjør fortsatt menn rundt 84 prosent av alle reservesoldater.Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag