Iver for Tempelfjellet

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

I jødisk tradisjon (Midrash) er det en historie som hva som gikk forut for at Kain drepte Abel (1Mos 4:8). Hva var grunnen til konflikten mellom brødrene? De bodde jo i en nesten folketom verden, og det skulle være rikelig med plass til dem begge.

Ifølge tradisjonen insisterte begge på at det hellige tempel en gang kom til å bli bygget på hans jord. Det var dette de begynte å slåss om, og så til slutt drepte Kain broren. – Dette kan jo man jo tenke på i dagens situasjon, hvor Tempelfjellet er et av de viktigste stridsspørsmålene.

Det finnes kristne “fundamentalister” som forsøker å ale fram en rød kvige (4Mos 19) slik at templet kan bli gjenoppbygd og ofrene kan startes på nytt. De tror at dette er siste trinn før Frelserens gjenkomst.

Det finnes jødiske fundamentalister som desperat ønsker å sprenge Al-Aksa-moskeen i luften og få igjen kontrollen over Tempelfjellet i samsvar med det de tror er Guds vilje.

Og det finnes muslimer som høres temmelig like ut og argumenterer på sin måte, men som har sin egen oppfatning av hva som skal skje ved dagenes ende.

Alle disse gruppene tar sin tro alvorlig og kan tenkes å gjennomføre handlinger som setter regionen og kanskje verden i brann.

For de muslimske fundamentalistene nytter det ingenting med alle verdens kompromisser hvis de ikke har fullstendig kontroll over Haram el Sharif (Tempelfjellet) og forestillingene rundt det. Det nytter lite med veier, flyplasser, vannrettighter, flyktninger, sikkerhet osv.
Riemer mener at religionen ikke kan oppgi messianismen. Men vi må ikke ha en bestemt oppskrift på hvordan den messianske tiden skal komme. Den messianske visjonen bør forbli en ide som verden vurderes etter, et mål å strekke seg mot. Men all erfaring viser at de fullkomne tidene ikke kommer, mener Gorenberg.

Jødene har sagt nei til Jesus, nei til Bar Kochba (som ledet et opprør rundt 130), til Shabbta Zvi (som erklærte seg som Messias på 1600-tallet og som mange jøder trodde på), til kommunismen og alle andre grupper som hadde en oppskrift på å innføre himmelriket.

Folk som har ment at de visste nøyaktig hva som skulle til for at et fullkomment rike skulle komme, har ment at det var tillatt å ofre en generasjon for framtidige generasjoners del, slik kommunistene gjorde med sine femårs-planer. De jødiske zelotene visste det også. De gikk til krig mot Rom selv om de militært sett var mye svakere. Og i dag kan de forsøke å sprenge moskeen i luften og sette hele Midtøsten i brann.

Så langt fritt etter Riemers artikkel. Som en som selv tror på Jesus som Messias, har jeg nok et annet perspektiv på sakene. Men en ting bør vi kunne være enige med Riemer i: Vi skal opptre i samsvar med en sunn etikk og moral og ikke bruke vold for å “hjelpe Gud” med det vi tror er hans vilje for den politiske utviklingen.Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Forrige artikkel“Jeg tok feil”
Neste artikkelGod økonomi
Odd Myrland var redaktør av MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus fra 1994 til 2016. I en enda lengre periode har han vært leder for MIFFs lokalforening i Stavanger. Fra 2016 fortsetter Myrland som redaksjonell medarbeider for MIFF. Før Myrland ble pensjonist hadde han en lang karriere som lærer, sist som lærer i økonomifag på Sola videregående skole. Han har også skrevet boken "Med ryggen mot havet", som tar for seg Midtøsten-konflikten frem til 1980-tallet. Tlf. 958 86 977/ 51 58 01 65 E-post: odd@miff.no