Systematisk undertrykking av baha’iene i Iran

Undertrykkelsen av baha'ier i Iran har aldri vært mer intens enn de siste 30 år etter den islamske revolusjonen.
Baha'i-ledere som er dømt til fengsel i Iran. (Skjermdump fra news.bahai.org)
Baha'i-ledere som er dømt til fengsel i Iran. (Skjermdump fra news.bahai.org)
 Etter valget 13. september 2021 får Norge det mest anti-israelske Stortinget noensinne. 
 For å fremme Israels sak ➡️ klikk her for å bli medlem i Med Israel for fred (MIFF) nå ⬅️

Baha’i religionen vokste fram i det som nå er Iran i andre halvdel av 1800-tallet. Trossamfunnet vokser raskt, på verdensbasis finnes det omtrent seks millioner baha’ier, ifølge Store norske leksikon. I 1963 var antallet beregnet til ca. 408.000. Baha’i religionens verdenssenter ligger i Haifa i Israel. I Norge er baha’i et registrert trossamfunn med omlag tusen medlemmer.

 

Ubeskyttede vantro

31. oktober 2011 fortalte Firuz Kazemzadeh i Wall Street Journal om situasjonen for de ca. 300.000 tilhengere av baha’i-religionen i Iran. Han er professor emeritus i historie ved Yale universitetet og tidligere medlem av USAs kommisjon for internasjonal religionsfrihet.

Som professor i USA har Kazemzadeh undervist studenter som senere har blitt senatorer, ambassadører og framstående akademikere – til og med en president.

– Dette ville vært umulig dersom jeg bodde i min families hjemland Iran. Som baha’i ville det vært forbudt for meg å undervise, og jeg kunne til og med blitt fengslet, slik syv baha’i-pedagoger nå er, skriver Kazemzadeh.

Like etter den islamske revolusjonen i 1979 ble medlemmer av baha’i-troen erklært å være ubeskyttede vantro. Dette satte dem i en enda mer utsatt stilling enn jøder, kristne og zoroastrianere, som alle har begrensede rettigheter i Iran, etter islams tradisjonelle praksis for ”beskyttede minoriteter” (dhimmi).

– To hundre baha’i-ledere er henrettet etter den islamske revolusjonen. Regimet har forbudt baha’i institusjoner, konfiskert deres eiendom, vanæret deres gravplasser, ødelagt deres hellige steder. Baha’ier er under konstant, statlig støttet press til å forlate sin tro, skriver Kazemzadeh.

 

Angrep på utdanning

Undertrykkelsen av baha’ier har i særlig grad hatt som siktemål å ødelegge deres muligheter for intellektuell og økonomisk utvikling.  I 1991 godkjente Irans øverste leder Ali Khamenei det såkalte Golpaygani-dokumentet, hvor baha’ier blant annet ble nektet adgang til høyere utdanning på universitet.

Som en reaksjon på barrierene i utdanningssystemet, hadde baha’ier satt opp sitt eget undervisningssystem for høyere utdanning allerede fire år tidligere. Undervisningen ble gitt i private stuer og garasjer. Baha’i-professorer, som ble nektet jobb andre steder, underviste i språk, biologi, ingeniørfag, litteratur og musikk – men ikke religion. Baha’i Institute for Higher Education har unnlatt å undervise i baha’ienes egen religion for å holde seg innenfor loven. Ingen lov forbød undervisning i andre fag, så instituttet brøt verken bokstaven eller ånden i noen lov, skriver Kazemzadeh.

Etter hvert ble studenter fra baha’i-programmene tatt opp til master- og doktorgradsstudier i utlandet. Men akademisk suksess for baha’ier kunne ikke ayatollah-regimet akseptere. I 1996 og 1998 ble hjem hvor undervisning fant sted raidet, og utstyr konfiskert. I den andre aksjonen ble 36 medarbeidere arrestert av ”agenter fra informasjonsdepartementet” og instituttet ble erklært stengt. Regimet krevde et løfte om å ikke samarbeide mer med instituttet, men alle nektet, forteller Kazemzadeh.

 

Nye dommer i år

Angrepene på baha’ienes undervisningssystem pågår fremdeles. 22. mai i år ble 39 hjem ransaket, og arrestasjoner og forhør av medarbeidere og studenter har pågått siden. I oktober ble syv medarbeidere i baha’i-instituttet dømt av revolusjonsdomstolen i Teheran til fengsel i til sammen 30 år. En advokat av baha’iene, Abdolfattah Soltani, holdes i fangenskap, skriver Kazemzadeh.

De siste årene har noen opposisjonelle protestert mot behandlingen av baha’i-samfunnet i Iran. I 2009 erklærte 249 akademikere, forfattere, artister og menneskerettighetsaktivister at de var ”skamfulle” over behandlingen baha’ier har fått de siste 150 år.

– Den ekstreme undertrykkelsen baha’ier opplever er ikke enestående. Irans regime rammer også andre minoriteter, i tillegg til kvinner, intellektuelle og andre. Dette gjør at mange iranere føler solidaritet med baha’iene, tror professoren.

– At baha’ier i virkeligheten er fredløse i sitt eget land er et angrep på menneskelig verdighet. Vi håper resten av verden ikke lukker øyene, avslutter Kazemzadeh sin artikkel.

 

Mer å lese

 

Jødene i Israel følger nøye med på hvordan etniske og religiøse minoriteter blir behandlet i nabolandene. Det de ser gjør dem overbevist om nødvendigheten av å bevare Israel som en stat hvor jødene kan være i flertall og styre sin egen skjebne. Bli medlem i MIFF dersom også du støtter jødenes rett til et nasjonalt hjemland.

---------

Dersom du savner kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise