PST advarer mot Irans forsøk på å skaffe masseødeleggelsesvåpen

Benedicte Bjørnland (bildet), sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), påpeker at Iran driver “ulovlig anskaffelsesvirksomhet til støtte for produksjon av masseødeleggelsesvåpen”.

PST-sjef Benedicte Bjørnland. (Foto: PST, flickr)
PST-sjef Benedicte Bjørnland. (Foto: PST, flickr)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la 4. februar fram sin åpne trusselvurdering.

Det er fortsatt slik MIFF har påpekt tidligere: Norge står overfor fiender med samme ideologi som Israels fiender. Myndighetene i Oslo og Jerusalem har felles sikkerhetsutfordring.

Søkeordet “islamist…” gir 17 treff i trusselvurderingen. Israel er ikke nevnt, men burde blitt nevnt som en viktig strategisk alliert for Norge i kampen mot ekstrem islamisme.

Israels største fiende, Iran, er nevnt som en hovedaktør i PSTs trusselvurdering, og har fått sitt eget avsnitt i oppsummeringen:

“Iran forventes å fortsette som hovedaktør bak ulovlig anskaffelsesvirksomhet til støtte for produksjon av masseødeleggelsesvåpen. Det registres også en økende etterspørsel etter varer og produkter som ikke er underlagt eksportkontroll. I tillegg forventes ulovlig kunnskapsoverføring å fortsette.”

PST er særlig bekymret for Irans forsøk på å skaffe masseødeleggelsesvåpen.

” Norske utdanningsinstitusjoner har de senere årene opplevd en påfallende stor pågang av iranske søkere til fag og teknologiområder som har relevans for utvikling av et våpenprogram. Iran og andre aktører forventes i enda større grad enn tidligere å utdanne sine studenter og forskere ved utdanningsinstitusjoner i utlandet. Bakgrunnen er at det internasjonale ikkespredningsarbeidet de siste årene har resultert i en skjerpelse og stadig strengere praktisering av eksportkontrollregelverket. Egenutvikling av teknologi har dermed blitt viktigere for de landene som ønsker å produsere eller utvikle masseødeleggelsesvåpen.”

Det pågår forhandlinger mellom Iran og det internasjonale samfunnet om landets atomprogram. Dette har ikke ført til noen nedgang i antall skjulte anskaffelsesforsøk mot norske virksomheter, skriver PST. “Forhandlingene har også skapt et feilaktig inntrykk hos norske bedrifter av at eksportrestriksjonene på flerbruksvarer til Iran er blitt lempet på.”

PST skriver at Russland og Iran forsøker å endre Norges støtte til internasjonale sanksjoner, “samt å undergrave og omgå praktiseringen av disse sanksjonene i Norge”.Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Ingen artikler å vise