Den fjerde konferansen ved Det islamske forskningsakademiet

I 1971 var D. E Green opptatt med forskning på biblioteket ved Oxford-universitetet. Hans øyne falt da på et tykt bind som inneholdt det som hadde skjedd på en konferanse om den arabisk-israelske konflikten.
 Etter valget 13. september 2021 får Norge det mest anti-israelske Stortinget noensinne. 
 For å fremme Israels sak ➡️ klikk her for å bli medlem i Med Israel for fred (MIFF) nå ⬅️

Konferansen hadde funnet sted på Al-Azhar, som er det viktigste universitetet i den arabiske verden for studier av Islam. Det var den fjerde konferansen til Det islamske forskningsakademiet (The Academy of Islamic Research). Dette forsknings-akademiet ble grunnlagt i juni 1961, og ble knyttet til Al-Azhar-universitetet i Kairo. Det var den egyptiske nasjonalforsamlingen som bestemte dette, og det ble også bestemt at akademiet skulle bestå av femti egyptere og opp til tyve utlendinger som alle skulle utpekes av Egypts president. Denne konferansen fant sted høsten 1968, mens det hadde vært tre tidligere konferanser (i 1964, 1965 og 1966).

Temaet på den fjerde konferansen var de grunnleggende forhold ved Midtøsten-konflikten, særlig den åndelige og teologiske betydningen og de historiske forbildene. Hussain Al-Shafe’i, som var visepresident i Egypt både under Nasser og Sadat, mottok deltakerne på vegne av president Nasser. Det var 77 deltakere og inviterte gjester.

I 1970 ble et fullstendig referat fra konferansen trykt på arabisk i 3 bind og på engelsk i ett bind (935 sider). I den engelske utgaven står det at den er trykt ved “U.A.R. Government Printing Office”, altså ved regjeringens trykkeri i Den forente arabiske republikk (Egypt). At man tok bryet med å oversette dette til engelsk og utgi det, viser at det ble ansett som viktig at verden blir kjent med disse synsmåtene.

Herr Green fant snart ut at han burde hjelpe egypterne med å gjøre innholdet kjent. Men 935 sider er mye. Han tok derfor og plukket ut en del typiske deler av boka og utgav dem separat. For å unngå enhver beskyldning om fusk, er Greens utgave gjengitt som fotokopi av originalen, slik at både til dels dårlig typografisk kvalitet og et nokså ubehjelpelig engelsk blir gjengitt nøyaktig slik det så ut i originalen. Green har også noen sider til med annet stoff.

Sitatene og denne innledningen ble utgitt på norsk i Odd Myrlands bok “Ryggen mot havet” (1988).

Dersom du ikke ser kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise