Yrkesorganisasjoner i Egypt og Jordan mot Israel

Nå i begynnelsen av 2011 har det skjedd dramatiske ting i Egypt. Store demonstrasjoner har avsatt herskeren gjennom over 30 år, Hosni Mubarak. Når dette skrives, vet vi lite om hva som vil skje de nærmeste måneder og år i Egypt.

«Alle trenger å lese om Israel på miff.no.» Hvis du er enig, trenger vi deg som medlem av MIFF slik at skoleelever og andre kan få israelske perspektiver gratis tilgjengelig på norsk. Bare en liten brøkdel av våre nettgjester er medlemmer. Klikk her for å registrere deg nå (fra kr. 4,- per uke)

Derfor skal vi se litt på noe av det som har vært, som kan danne en bakgrunn for det som skjer i Egypt og kan komme til å skje i Jordan.

Yrkesorganisasjoner
Staten Egypt og staten Jordan har begge inngått fredsavtale med Israel. Men yrkesorganisasjoner (fagforeninger, bransjeorganisasjoner) i begge land er stort sett imot fredsavtalen. Det står tydelig i deres vedtekter. Alle medlemmer av organisasjonene er forpliktet til å følge disse vedtektene.

Hvis et medlem gjør noe som anses for å være imot organisasjonens vedtekter, for eksempel ved å gå inn for samarbeid med Israel på noe felt, kan vedkommende bli utstøtt fra yrkesorganisasjonen. Da mister man også i mange tilfeller jobben.

Opposisjonen
I både Egypt og Jordan har de politiske partiene spilt liten rolle, bortsett fra regjeringspartiet. Opposisjonelle som ville ha innflytelse, har derfor ofte gått inn i fagforeninger og bransjeorganisasjoner. Det har vært en sterk tendens til at slike organisasjoner er dominert av islamister, og i hvert fall folk som er imot fred med Israel og kontakt med Israel.

I Egypt har den aller mest negative bransjeorganisasjonen vært journalist-forbundet. Her er to eksempler på hvordan det kan virke:

Ikke intervjuet
For noen få år siden kontaktet forfatteren av vår kildeartikkel [hun er amerikaner] en kvinne i en dyrebeskyttelsesorganisasjon i Egypt og spurte om å få intervjue henne i en stor artikkel om dyrenes rettigheter i Midtøsten. Den egyptiske kvinnen spurte om artikkelen også ville inneholde et intervju med en israeler.
Svaret var at det var sannsynlig. Da sa den egyptiske kvinnen at hun i så fall ikke ville bli intervjuet. Hun ville ikke knyttes til israelere. Hun ville ikke komme i trøbbel. – Vår kilde tror at hennes frykt var helt ekte og antakelig velbegrunnet.

Ikke treffe israelere
Den israelske ambassadøren i Kairo ble i september 2010 invitert til kontoret til den egyptiske journalisten Hala Mustafa. Hun er redaktør i Al Ahram, som er den største avisa i Egypt og hvor regjeringen eier mesteparten av aksjene. Mustafa ville organisere en konferanse som skulle bringe israelere, egyptere og amerikanere sammen for å diskutere fredsprosessen i lys av talen president Obama holdt i Kairo 4. juni 2009.

Journalistforbundet fikk kjennskap til møtet, og truet med å utstøte Mustafa. Hun fikk klar beskjed om at noe slikt [samarbeid med israelere] ikke måtte gjenta seg. Ambassadøren skulle møte formannen i Al-Ahram for å avtale detaljer. Men plutselig sendte denne formannen ut en erklæring om at han ikke ville treffe ambassadøren.

Mediene
En følge av dette er at da selvsagt at mediene er sterkt negative til Israel, og til dels til jøder uansett. I sistnevnte tilfelle går det lett over til ren, klassisk antisemittisme. Den stadige kampanjen mot Israel har naturligvis en sterk innvirkning på folkemeningen.

Tjener ikke på freden
I Jordan er det noen som tjener på fredsavtalen med Israel fra 1994. Men det er mest eliten. Folk flest føler ikke at de har noe igjen for freden. Det er av grunnene til at fagforeningene er negative til og motarbeider freden på lignende måte som i Egypt, ifølge vår kildeartikkel.

Hovedkilde: En artikkel av Rachelle Kliger på jpost.com 2. april 2010.

 Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Ingen artikler å vise