Hva gir jødene rett til egen stat?

I diskusjonforumet #Porten har vi fått spørsmål om vi mener at jødene som etnisk gruppe har rettigheter til land i kraft av å være Guds utvalgte folk, en rett som andre etniske grupper ikke har. Eller mener vi at folk som kurderne, eller samer for den del, også har rett til en egen stat?
ISRAEL ER UNDER ANGREP!

Denne problematikken har vi behandlet forholdsvis uttømmende i artikkelen  Med rett til landet. Vi skal derfor gjøre det nokså kort her:

Kriterier for egen stat
Jo mer en gruppe blir utsatt for direkte diskriminering, jo rimeligere blir det at den får sin egen stat dersom den skulle ønske det.
Og enda sterkere: Jo mer direkte forfølgelse og vold gruppen blir utsatt for, jo rimeligere blir en egen stat.

En annen sak er også vesentlig: Jo rimeligere det er at en egen stat vil kunne heve livskvaliteten for gruppen vesentlig, jo rimeligere er en egen stat. (Den kanskje mest pålitelige måten å måle livskvalitet på, er å se hvor folk flytter.)

For jødenes vedkommende er disse kriteriene oppfylt i meget sterk grad, bl. a. med århundrers diskriminering i arabiske land. Jødene har også vist at de kan skape en stat hvor de har en langt høyere livskvalitet enn de hadde i mange av de landene de kom fra (særlig arabiske/muslimske). Etter vår oppfatning gir dette jødene en sterk rett til en stat i et område som tidligere var arabisk.

Tar vi med Holocaust i beregningen (og det må vi jo gjøre), blir jødenes behov for og rett til en egen stat vesentlig forsterket.

Kurdere og samer
Vi har ikke så stort kjennskap til kurderne. Men det lille vi har sett, tyder avgjort på at også kurderne burde ha en stat hvor de er i flertall. Ketil Volden i Norsk Folkehjelp skrev i Dagbladet 10.10.2001 at i 1987-88 ble 180.000 kurdere drept av Irak og 4000 kurdiske landsbyer jevnet med jorden. Hvis dette stemmer, burde vel det alene være nok til å gi kurderne rett til et område hvor de kan kontrollere sine egne liv. De har heller ikke fått bruke sitt eget språk i Tyrkia, blant annet. – Hva slags stat kurderne kunne få til, vet vi ingenting om.

Hvordan det forholder seg med samene, vet vi ikke. Det er fare for at både samer, tatere og kanskje andre grupper har vært utsatt for verre behandling i Norge enn den behandlingen den arabiske minoriteten har fått i Israel. Men vi har ikke registrert noe utbredt ønske blant samene eller taterne om en egen stat.

Det er ikke vår oppgave å ta standpunkt til all verdens etniske grupper. Dette er derfor private tanker på løst grunnlag. Men prinsippene burde være klare nok. Og som vi har forklart i artikkelen
Med rett til landet, gjaldt andre prinsipper tidligere enn i dag.

Guds utvalgte folk
Med Israel for fred bruker ikke argumenter som Guds utvalgte folk og Bibelens profetier. Personlig tror jeg at staten Israel er etter Guds vilje fordi den er rettferdig.

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Forrige artikkelArresterte to kvinnelige selvmordsbombere
Neste artikkelTruer Israel med kjemiske våpen
Odd Myrland var redaktør av MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus fra 1994 til 2016. I en enda lengre periode har han vært leder for MIFFs lokalforening i Stavanger. Fra 2016 fortsetter Myrland som redaksjonell medarbeider for MIFF. Før Myrland ble pensjonist hadde han en lang karriere som lærer, sist som lærer i økonomifag på Sola videregående skole. Han har også skrevet boken "Med ryggen mot havet", som tar for seg Midtøsten-konflikten frem til 1980-tallet. Tlf. 958 86 977/ 51 58 01 65 E-post: odd@miff.no

Ingen artikler å vise