MIFF Bergen

Kontaktperson:

Styreleder Morten Fjell Rasmussen.

Mobil: 92243963.

E-post: mortrasmus@hotmail.com

Post kan også sendes til: MIFF Bergen, Postboks 172, 5258 Blomsterdalen

Bli gjerne med i MIFF Bergens Facebook-gruppe. Der vil du også få invitasjon til møtene.

Se oversikt over alle MIFF-møter.