MIFF Bergen

Kontaktperson:
Morten Fjell Rasmussen (styreleder)
Mobil: 92243963
E-post: mortrasmus@hotmail.com

Post kan også sendes til: MIFF Bergen, Postboks 172, 5258 Blomsterdalen.
Bli gjerne med i MIFF Bergens Facebook-gruppe. Der vil du også få invitasjon til møtene.
Se oversikt over alle MIFF-møter.