MIFF Gjøvik

Kontaktperson:
Styreleder Kai Robert Hansen.
Mobil: 45420008
E-post: kairobert.hansen@gmail.com

Bli med i MIFF Gjøviks Facebook-gruppe, og få invitasjon til møtene!
Se oversikt over alle MIFF-møter.