MIFF Gjøvik

Kontaktperson:

Styreleder Kai Robert Hansen.

Mobil: 454 20 008

E-post: kairobert.hansen@gmail.com

Bli med i MIFF Gjøviks Facebook-gruppe, og få invitasjon til møtene!

Se oversikt over alle MIFF-møter.