MIFF Haugaland

Kontaktperson:
Odd Myrland (styreleder i MIFF Stavanger)
Mobil: 95886977
E-post: odd@miff.no

MIFF Haugaland er ikke formelt opprettet som et lokallag.
Mark Wooton, Birger Hausken og Odd Myrland organiserer møtene på vegne av MIFF Stavanger, som dekker hele Rogaland fylke.
Bli med i MIFF Haugalands Facebook-gruppe, og motta invitasjoner til møter i MIFF Haugaland.
Se oversikt over alle MIFF-møter.