MIFF Helgeland

Kontaktperson:
Styreleder Finn Hopaneng.
Mobil: 482 47 778
E-post: finn@hopaneng.net

Bli med i MIFF Helgelands Facebook-gruppe, og få invitasjon til møtene!
Se oversikt over alle MIFF-møter.