MIFF Helgeland

Kontaktperson:

Styreleder Finn Hopaneng.

Mobil: 482 47 778

E-post: finn@hopaneng.net

Bli med i MIFF Helgelands Facebook-gruppe, og få invitasjon til møtene!

Se oversikt over alle MIFF-møter.