MIFF Lillehammer

Lokalforeningen i MIFF Lillehammer har pr. mars 2018 intet styre og heller ingen kontaktperson.

Ta kontakt med MIFFs organisasjonssekretær Kjetil Ravn Hansen på mobil 45244598 eller e-post kjetil@miff.no dersom du kan hjelpe til med å få i gang ny aktivitet.

Bli gjerne med i MIFF Lillehammers Facebook-gruppe.
Se oversikt over alle MIFF-møter.