MIFF Trondheim

Kontaktperson:

Styreleder Geir Knutsen.

E-post: geir@miff.no

Mobil: 930 56 405

Bli med i MIFF Trondheims Facebook-gruppe, og få invitasjon til alle møter!

MIFF Trondheim har ofte stand i gågaten Nordre og på NTNU (Dragvoll og Gløshaugen).

Se oversikt over alle MIFF-møter.