MIFF Valdres

Lokalforeningen i MIFF Valdres har pr. juni 2017 intet styre og heller ingen kontaktperson.

Ta kontakt med MIFF dersom du bor i området og kan tenke deg å være med på å starte opp ny MIFF-aktivitet.

Bli gjerne med i MIFF Valdres Facebook-gruppe.

Se oversikt over alle MIFF-møter.