MIFF Valdres

Lokalforeningen i Valdres har vært inaktiv i noen år, men i oktober 2018 bestemte det siste fungerende styret at aktiviteten skulle gjenopptas.

Kontaktperson MIFF Valdres:
Asle Stølsdokken (styreleder)
Mobil: 95885970
E-post: asle.stolsdokken@gmail.com

Bli gjerne med i MIFF Valdres Facebook-gruppe.
Se oversikt over alle MIFF-møter.