MIFF Valdres

Lokalforeningen i MIFF Valdres har pr. mars 2018 intet styre og heller ingen kontaktperson.

Ta kontakt med MIFFs organisasjonssekretær Kjetil Ravn Hansen på mobil 45244598 eller e-post kjetil@miff.nodersom du bor i området og kan tenke deg å være med på å starte opp ny MIFF-aktivitet.

Bli gjerne med i MIFF Valdres Facebook-gruppe.
Se oversikt over alle MIFF-møter.