MIFF Valdres

Lokalforeningen i Valdres har vært inaktiv i noen år, men i oktober 2018 bestemte det siste fungerende styret at aktiviteten skulle gjenopptas.

Kontaktperson MIFF Valdres:
Margit Eli Espeseth (styreleder)
Mobil: 99576240
E-post: margiteli_e@hotmail.com

Bli gjerne med i MIFF Valdres Facebook-gruppe.
Se oversikt over alle MIFF-møter.