Hovedstyret i MIFF

Hovedstyret for arbeidsåret 2020/2021 ble valgt på generalforsamling på Scandic Stavanger Forus lørdag 7. november 2020 og er sammensatt slik:

Leder: Bengt-Ove Nordgård (Oslo)
tlf. 950 92 226 | e-post: bengt.nordgard@gmail.com

Nestleder: Lars Nordgård (Horten)
Sekretær Kjetil Hansen (Brevik)

Styremedlemmer:
Jan Benjamin Rødner (Oslo)
Frode Jacobsen (Bergen)
Marit Stokke (Ålesund)
Sara Caroline Christensen (Bergen)

Varamedlemmer:
Magnus Mathisen (Kristiansand)
Lars Bogstad (Nordfjord)
Preben Dimmen (Ålesund)