Hovedstyret i MIFF

Hovedstyret for arbeidsåret 2019/2020 ble valgt på generalforsamling på Scandic Sørlandet lørdag 1. juni 2019 og er sammensatt slik:

Leder: Bengt-Ove Nordgård (Rygge)
tlf. 950 92 226 | e-post: bengt.nordgard@gmail.com

Nestleder: Lars Nordgård (Asker)
Sekretær Kjetil Hansen (Oslo)

Styremedlemmer:
Jan Benjamin Rødner (Oslo)
Frode Jacobsen (Bergen)
Marit Stokke (Ålesund)
Sara Caroline Christensen (Oslo)

Varamedlemmer:
Magnus Mathisen (Kristiansand)
Lars Bogstad (Nordfjord)
Gjert-Eirik Olsen (Tromsø)