Hovedstyret i MIFF

Hovedstyret for arbeidsåret 2018/2019 ble valgt på generalforsamling på Scandic Fornebu lørdag 28. april 2018 og er sammensatt slik:

Leder: Bengt-Ove Nordgård (Rygge)
tlf. 950 92 226 | e-post: bengt.nordgard@gmail.com

Nestleder: Morten Fjell Rasmussen (Bergen) – les artikler av Rasmussen
tlf. 922 43 963 | e-post: morten@miff.no

Sekretær Kjetil Hansen (Oslo)

Styremedlemmer:
Jan Benjamin Rødner (Oslo)
Frode Jacobsen (Bergen)
Kristoffer Vikan (Nord-Trøndelag)
Lars Nordgård (Asker)

Varamedlemmer:
Sara Caroline Christensen (Oslo)
Marit Stokke (Sunnmøre)
Gjert-Eirik Olsen (Tromsø)