MIFFs annonser endelig på trykk i Klassekampen

Lørdag trykket Klassekampen den første av tre helsides annonser for MIFF og MIFFs bok Dobbeltspill. Avisen trykket også en kort artikkel, som Jan Benjamin Rødner korrigerer i et leserinnlegg.
Faksmile av artikkel på side 13 i Klassekampen fra 2. mars 2013.
Faksmile av artikkel på side 13 i Klassekampen fra 2. mars 2013.

I september 2012 ble Klassekampen stevnet av MIFF på grunn av brudd på avtale om annonseinnrykk. I februar 2013 ble Klassekampen dømt av Forliksrådet til å trykke annonsene til avtalt pris.

Klassekampen trykket den første annonsen på side 36 lørdag 2. mars. De neste innrykk kommer onsdag 6. mars og fredag 8. mars.

2. mars omtalte Klassekampen også saken i en redaksjonell artikkel, se faksmile i toppen. Jan Benjamin Rødner, MIFFs styremedlem, har sendt inn følgende leserbrev til avisen som kommentar.

Herr Redaktør,

I Klassekampen 2. mars forteller redaktør Braanen at Med Israel For Fred  (MIFF) hadde fått et begrenset sommertilbud priset langt under gjeldende annonsepraksis. Han mente derfor at det var legitimt å heve avtalen.  Dette krever en beriktigelse.

Det var Klassekampens annonseakkvisitør som tok kontakt med MIFF for å tilby tre innrykk av en helsides annonse for kr 15.000.  Tilbudet var ikke fremstilt som et sommertilbud, men som et «usannsynlig godt introduksjonstilbud på annonsering i Klassekampen.» Dette tilbudet aksepterte MIFF og dermed var begge parter bundet.

Det er forbausende at noen kan tro at det er fritt frem å trekke seg fra en bindende avtale bare fordi man finner at den er kommersielt ulønnsom. Dette er en holdning jeg kanskje hadde ventet av en rendyrket kapitalist, men ikke av en avis med Klassekampens navn.  Det rettslige utgangspunktet er at avtaler skal holdes slik som de er inngått. MIFF har holdt seg til det. Dette toppes av at Klassekampen aldri kom tilbake til MIFF med noe forslag om innrykk av annonsen til en høyere pris enn tidligere avtalt.

Når dette er skrevet, vil jeg berømme Klassekampen for at avisen har valgt å ikke anke forliksrådets dom. Det er skikkelig opptreden å innse sin misforståelse og trykke annonsen uten mere diskusjon.

Med vennlig hilsen

Jan Benj. Rødner

Advokat og prosessfullmektig for MIFF i saken

Boken som MIFF annonserer for i Klassekampen kan du bestille her.

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise