NRK til lisensbetaler: «Å bestride at Gaza er okkupert er å delta i propaganda»

NRK tar faktisk helt feil.