Fred, fred, fred – men bak NTBs propagandalinjer skjuler det seg en venstreekstrem lagspiller til Hamas

Som for å gni den villedende informasjonen inn, gjentok nyhetsbyrået NTB det samme ordet i de tre første setningene.