Virkeligheten om MIFF

Styret i MIFF Molde svarer på kritikk fra et lokalt medlem i Palestinakomiteen.
- MIFF Molde vil gjerne samarbeide med alle som er opptatt av fred, demokrati og menneskerettigheter om utveksling av meninger og faktabasert informasjon, skriver Eshel Tzur. (Illustrasjonsfoto: Conrad Myrland, MIFF)
- MIFF Molde vil gjerne samarbeide med alle som er opptatt av fred, demokrati og menneskerettigheter om utveksling av meninger og faktabasert informasjon, skriver Eshel Tzur. (Illustrasjonsfoto: Conrad Myrland, MIFF)

Innlegget som følger er skrevet av styret i MIFF Molde. Bjermelands innlegg, som Tzur svarer på, er også publisert på Verdidebatt.no.

I et innlegg i Romsdals Budstikke 7. juni går Lars Tore Bjermeland til frontalangrep på lokallaget til Med Israel for fred i Molde, og på vår styreleder Kjell Ove Kleivenes. I sitt innlegg blander Bjermeland sammen enkelte hendelser med fordommer og feil tolkning av konflikten mellom Israel og palestinere.  Bjermeland bruker mange ord, men greier ikke dekke over manglende grunnlegende kunnskap, både om MIFF og om konflikten.

Bjermeland prøver å fremstile MIFF som en religiøs, fanatisk og anti-palestinsk organisasjon – dette er langt fra sannheten.  Med Israel for fred (MIFF) er en organisasjon som samler Israel-venner i Norge, uavhengig av tro og politisk overbevisning.  MIFF representerer ikke staten Israel, men prøver å motvirke den ensidige anti-israelske propaganda i norske media ved å spre en saklig og allsidig informasjon om Midtøsten-konflikten, det jødiske folk og dets historie.

MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i landområdet Israel.  Denne støtten er ikke basert på religion, men på historisk og politisk rett, på linje med retten andre folk i verden har.

Når det gjelder måten å løse konflikten på mener vi at konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellom partene.  Vi mener at terror og krig er feil vei å gå og at Israel, som hvert annet land, har rett til å forsvare sine innbyggere både mot den palestinske terroren og truslene fra de arabiske nabolandene og Iran.

MIFF støtter internasjonal hjelp til de få gjenlevende palestinske flyktninger, på linje med hjelp som andre flyktninger i verden får.  Men vi er i mot den særbehandlingen som palestinere får.  En behandling som har økt problemet i stedet for å løse det.  Løsning av flyktningproblemet skal ikke innebære en trussel mot Israels eksistens.

MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke anerkjenner staten Israel og/ eller som arbeider for avskaffelse av staten Israel.  Dette inkluderer naive nordmenn som støtter den ”palestinske kampen” uten å forstå hva palestinere/ arabere er ute etter.

Det er en misforståelse at MIFF er i mot palestinere.  I motsetning til mange ”Palestina-venner” greier vi å ha to tanker i hodet – samtidig: Vi støtter jødenes rett til å bo i landet, og vi støtter palestinernes rett til trygghet og fred der de bor.  Dette betyr ikke at MIFFs 6000 medlemmer nødvendigvis støtter alt det som den israelske regjering eller andre grupper i landet gjør, men vi prøver å formidle de ulike sidene i den israelske debatten og de ulike aktørenes hovedargumenter.  Vi støtter den grunnlegende retten jødene har til å bo i deres hjemland, og retten til selvforsvar.

Bjermeland etterlyser den ”absolutte nødvendighet av å vedkjenne virkeligheten”.  Vi foreslår at han begynner med seg selv og finner ut andre kilder til fakta om konflikten.  Ikke minst er det viktig å stille spørsmål.  For eksempel:
– Hvorfor får palestinere særbehandling i forhold til andre mennesker i verden?
– Hva sier palestinske ledere om ønsket løsning på konflikten, når de snakker til sine egne?
– Hva står i palestinske skolebøkene om Israel og jødene?
– Hva står i grunnlovene til Hamas, PLO og Fatah om løsning på konflikten?

MIFF Molde og omegn har dessverre lite innflytelse på det som skjer i Midtøsten.  Likevel vil vi gjerne samarbeide med alle som er opptatt av fred, demokrati og menneskerettigheter om utveksling av meninger og faktabasert informasjon.  For å ha nærmere inntrykk av landet arrangerer MIFF Molde en gruppetur fra Molde til Israel 6.-14. oktober.

Eshel Tzur

For styret i MIFF MoldeGi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Ingen artikler å vise