Respekt i Israel-familien

Når Israel-organisasjonene ivaretar sine egenarter kan vi sammen være sterke.
Conrad Myrland, daglig leder i MIFF, taler på MIFF Forum i oktober 2015. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)
Conrad Myrland, daglig leder i MIFF (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard).

Jeg setter stor pris på «Israel-familien» i Norge. Best kjenner jeg naturlig nok «MIFFerne», men jeg har også møtt mange andre flotte medlemmer av Israel-familien som har sitt hovedengasjement i andre organisasjoner. Noen av dem møter jeg jevnlig som styreleder i Felleskomiteen for Israel, andre har jeg møtt i andre sammenhenger.

De fleste Israel-organisasjonene i Norge arbeider med en religiøs formålsparagraf eller konsentrerer seg om særskilte enkeltspørsmål eller hjelpeprosjekter i det israelske samfunnet (Hjelp Jødene Hjem arbeider for integrering, Karmel støtter bosetninger på Vestbredden osv.)

Såvidt vi vet, er Med Israel for fred (MIFF) alene om å være livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Vi driver ikke noen hjelpeprosjekter i Israel, men konsentrerer oss om å spre informasjon i Norge for «å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk». MIFF skal være en organisasjon hvor alle norske zionister – alle som støtter jødenes rett til et nasjonalt hjemland i Israel – kan føle seg velkommen. Les mer i artikkelen Hva MIFF er – og hva MIFF ikke er.

Det er bare et lite fåtall av Israel-organisasjonene i Norge som bruker profilerte MIFF-ledere som foredragsholdere. Det er helt naturlig. Vi kan ikke tilby religiøs undervisning eller sterke partsinnlegg for den ene eller andre siden i israelsk politikk.

MIFF ønsker ikke å trenge oss på noen andre Israel-organisasjoner. Det ville være et tap for Israel-arbeidet i Norge dersom alle skulle kopiere MIFFs arbeid. Det bidrar heller ikke til fred i Israel-familien om noen skal avtvinge ulike organisasjoner et svar på hvorfor den ene og andre av MIFF-ledere ikke blir invitert.

Det samme gjelder andre veien. På grunn av MIFFs profil er det mange dyktige, kunnskapsrike og hyggelige Israel-venner i Norge som aldri er aktuelle å bruke som foredragsholdere i MIFF. Slik har det alltid vært, og slik vil det fortsette å være. Det bidrar ikke til fred i Israel-familien om MIFF skal bli tvunget til å svare i detalj på hvorfor den ene eller den andre er uegnet.

For å klargjøre MIFFs tankegang om bruk av foredragsholdere, vedtok hovedstyret 12. juni en egen veiledning til lokalforeningene (se under). Årsaken til at styret i MIFF Trondheim ble oppløst i forrige uke, var at lokallagets styre ikke ville respektere hovedstyrets rett til å overprøve hvem som er egnet som foredragsholder i MIFF. Den konkrete saken gjaldt ikke bare én foredragsholder, men fire. MIFF har ikke hatt ønske om å gå ut med hvem noen av disse er, heller ikke navngi hvem andre vi finner uegnet. Vi ønsker å ha respekt for de ulike Israel-vennenes egenart og valg av profil.

Heldigvis er det ikke bare i MIFFs lokallag det blir talt om Israel. Til sammen tilbyr organisasjonsfloraen i Israel-familien at alle får komme til orde. Når vi alle fortsetter å ivareta vår egenart kan vi være mye sterkere enn om alle var like.

 

Vedtatt enstemmig på MIFFs hovedstyremøte 12. juni 2016.

 

Veiledning for valg av foredragsholdere i MIFF

Med Israel for freds lokalforeninger arrangerer over hundre åpne møter i året. Foredrag er som oftest hovedelementet i disse møtene. Når lokalforeninger skal velge foredragsholdere, må MIFFs formål og grunnlag alltid være det overordnede styringsverktøyet: Gjennom saklig og allsidig informasjon om Israel, det jødiske folk og Midtøsten ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk. Det er stemmer som kan hjelpe oss å nå dette målet vi vil ha frem som foredragsholdere.

Som hjelp til lokalforeningene har MIFF utarbeidet en kontaktliste med ca. 20 tillitspersoner i MIFF, ca. 40 personer som er kjent for i hovedsak å støtte MIFFs profil og formål og ca. 30 mer uavhengige stemmer, foredragsholdere som er aktuelle og/ eller har interessant spesialkompetanse. Listen blir oppdatert og sendt ut til lokalforeninger minst én gang i året, men siste versjon kan også fås ved henvendelse til post@miff.no. På denne listen bør det i utgangspunktet være rikelig med kandidater til interessante møter i flere år.

Men en slik liste vil aldri kunne bli komplett. Lokalforeningene står derfor som hovedregel fritt til å velge aktuelle foredragsholdere som ikke har kommet inn på listen.

 

MIFF har likevel noen prinsipielle retningslinjer for hvem man må unngå som foredragsholdere.

– Israel-relaterte aktører som har sine egne organisasjoner, kanaler og/ eller plattformer som er i konflikt eller «konkurranse» med MIFFs arbeid. Hensikten er å rendyrke MIFFs profil som en partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon.

– Israel-relaterte aktører som opptrer splittende og/ eller konfronterende overfor andre Israel-venner i Norge eller større sektorer av den israelske befolkningen. Hensikten er å rendyrke MIFFs profil som en vidtfavnende organisasjon hvor alle ulike typer Israel-venner kan føle seg velkomne.

– Politikere som tar til orde for boikott av Israel eller har gitt grovt urettferdig kritikk av Israel. MIFF trenger ikke gi mikrofonen til dem som allerede har mange mikrofoner.

– Aktører som sprer konspirasjonsteorier eller frastøter seg viktige norske samfunnsaktører med personsjikane eller grunnløs/ overdreven kritikk.

MIFF er ikke et forum for religiøs forkynnelse, generell religionskritikk eller -debatt og heller ikke generell politisk debatt (innvandring, EU, økonomi, fordeling etc). MIFFs møteledere må være seg dette bevisst, og for eksempel påminne om dette under spørsmålsrunder etter foredragene.

På bakgrunn av disse retningslinjene, har MIFFs hovedstyre de siste årene bedt lokalforeninger unngå å bruke foredragsholdere. At noen er erklært uegnet som foredragsholder i MIFF betyr ikke at de ikke kan være dyktige, kunnskapsrike, hyggelige mennesker som kjemper for saker som noen i MIFF finner viktig og riktig. Det betyr bare at de er uegnet som foredragsholdere i MIFF.

Dersom lokalforeninger arrangerer debattmøter eller panelsamtaler hvor ulike stemmer blir balansert og korrigert av hverandre, og det er tydelig hvem som snakker for MIFF (ansatte eller tillitspersoner, eller MIFF bare fungerer som ordstyrer), kan personer som ellers blir regnet for uegnet som foredragsholdere delta i panelet.

Skulle det lokale styret være i tvil om en foredragsholder er egnet i MIFF, eller hvem som kan passe og ikke passe i en panelsamtale, er det bare å ta kontakt.

Vi minner om at MIFFs lokalforeninger svarer overfor hovedstyret og generalforsamlingen i MIFF Norge i saker av såvel økonomisk som politisk natur (§ 9 i MIFFs lover). Det er derfor viktig at det lokale styret følger disse retningslinjene.

Morten Fjell Rasmussen, styreleder MIFF, tlf. 922 43 963, morten@miff.no

Conrad Myrland, daglig leder MIFF, tlf. 41 17 67 80, post@miff.no

 

---------

Dersom du savner kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Lettlest bok på 144 sider - perfekt gave til tenåringer og unge voksne som trenger å få en god smak av Israel.
Bestill den nye boken Israelernes overlevelseskraft

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise