Underskriftskampanje: Stans Norges støtte til FNs forskjellsbehandling av Israel

Støtt MIFFs underskriftskampanje som vi har satt i gang sammen med UN Watch.
Ine Marie Eriksen Søreide
Ine Marie Eriksen Søreide. (Photo: UN Photo/Evan Schneider)

Norge stemmer for 80 prosent av FNs generalforsamlings resolusjoner rettet mot Israel. Vi gjør oss dermed medskyldig i en grov forskjellsbehandling.

Klikk her for å skrive under på underskriftskampanjen på change.org – husk å dele den!

Kjære utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide,

Jeg oppfordrer deg til å avslutte Norges støtte til FNs uforholdsmessige og ensidige resolusjoner som forskjellsbehandler og diskriminerer Israel.

Hvert år vedtar FNs generalforsamling, FNs Menneskerettighetsråd, FNs kvinnekommisjon, Verdens helseorganisasjon og UNESCO uforholdsmessige og ensidige resolusjoner som rammer Israel, samtidig som de neglisjerer brudd på menneskerettighetene til millioner av mennesker verden over.

Databasen til organisasjonen UN Watch viser for eksempel at FNs generalforsamling i 2018 vedtok 21 ensidige resolusjoner mot Israel, mens land som Iran, Syria, Nord-Korea, Krim, Myanmar og USA bare fikk én resolusjon mot seg hver.

I samme periode ble det ikke vedtatt noen resolusjoner om menneskerettighetssituasjonen i Kina, Venezuela, Saudi-Arabia, Hviterussland, Cuba, Tyrkia, Pakistan, Vietnam, Algerie eller 175 andre land.

Det samme ser vi i FNs Menneskerettighetsråd. Siden rådet ble opprettet i 2006 er det vedtatt flere resolusjoner mot Israel enn mot Iran, Syria og Nord-Korea til sammen. Menneskerettighetsrådet har også har også innkalt til flere hastemøter og granskninger om Israel enn noe annet land, og de fortsetter diskrimineringen med å ha Israel som permanent dagsorden på hvert eneste møte.

Alle regjeringer må holdes ansvarlig for deres håndtering av menneskerettighetene. Likevel er FNs praksis med å fokusere uforholdsmessig på Israel, samtidig som man ignorer grove og systematiske brudd på menneskerettighetene i resten av verden, en politisert, selektiv, partisk og subjektiv oppførsel.

Ved å bruke knappe FN-ressurser på ensidige og politiserte rapporter målrettet mot Israel, ignorer man ofre for brudd på menneskerettighetene i land som Kina, Pakistan og Zimbabwe.

Som det fremgår av databasen til UN Watch har Norge stemt for 80 prosent av FNs generalforsamlings resolusjoner rettet mot Israel.

Dette gjør at Norge går imot likhetsprinsippet som er nedfelt i FN-pakten og verdier som universalitet, upartiskhet og objektivitet som er angitt i Menneskerettigehtsrådets stiftelsesdokument, UNGA Resolusjon 60/251.

Jeg oppfordrer Norge til å følge FNs grunnleggende prinsipper ved å stanse støtten til FNs besettelse av å gjøre Israel, verdens eneste jødiske stat, til syndebukk. Det er på tide at FN setter en stopper for fordømmelse og fordommer og i stedet begynner å fremme menneskerettigheter for alle.

Klikk her for å skrive under på underskriftskampanjen på change.org – husk å dele den!

Du kan også undertegne opprop til andre lands utenriksministre via linken Take Action! på kampanjesiden til UN Watch. MIFF er partner med UN Watch i denne aksjonen også i Danmark og Island (tekst på islandsk er oversatt av MIFF og kommer snart).

---------

Dersom du savner kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Lettlest bok på 144 sider - perfekt gave til tenåringer og unge voksne som trenger å få en god smak av Israel.
Bestill den nye boken Israelernes overlevelseskraft

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise