Bjarne Robert Schirmer til minne

Bjarne Robert Schirmer er gått bort, 93 år gammel.
Bjarne Schirmer var MIFFs styreleder fra 1989 til 1991.

MIFF har med sorg mottatt melding om at Bjarne Robert Schirmer gikk bort tirsdag 27. april. På grunn av koronapandemien vil det ikke bli noen gravferd før i i juli.

Her forteller Schirmer i 2017 hvordan han fikk engasjement for Israel og det jødiske folk

Minneord fra MIFF Norge

Den livsbejaende og optimistiske altruisten Bjarne gikk bort den 27. april, 93 år gammel. I denne tid går våre tanker til hans barn og barnebarn.

Bjarne var levende interessert i samfunnet, politisk aktiv i Høyre og aktiv i næringslivet. Mot slutten av sitt yrkesaktive liv gikk han inn i undervisning som passet godt til hans brennende ønske om å bringe kunnskap til alle som var så heldige å komme i hans vei. Da merverdiavgiften ble innført i 1970 arbeidet Bjarne hardt for å få forståelse for at det ville føre til voldsomt mye merarbeide uten noen samfunnsmessig gevinst og at man burde beholde avgiften som en sisteleddsavgift.

Bjarne var medlem av Med Israel For Fred fra starten i 1978 og styreleder 1989-1991. Gjennom sitt virke i MIFF fikk Bjarne utløsning for sin positive kamp for fred og for dem som trengte ekstra omsorg, uansett religion eller nasjonalitet.

Bjarne hadde personlig erfaring med barnediabetes og i 1979 fikk han vite at det ikke var noe medisinsk tilbud for barn med diabetes på Vestbredden. Det ville han gjøre noe med og med MIFF i ryggen tok han kontakt med norske myndigheter for å få støtte til et arbeide som kunne avhjelpe behovet. Til hans store sorg strandet forsøket da det ble søkt om råd hos en norsk lege som drev med internasjonalt hjelpearbeide i området. Det viste seg at denne eksperten ikke ville være med på noe som kunne gi Israel eller en Israel-vennlig organisasjon noen ære. Hatet mot Israel var større enn kjærligheten til palestina-arabiske barn og det ble slutten.

Noen år senere ble Bjarne kjent med Ulpan Akiva i Netanya. Idéen var å bringe jøder, muslimer og kristne sammen for å lære hverandres sprog, dele rom og dermed legge grunnlaget for virkelig fred. Dette arbeidet bragte Bjarne videre til Gaza hvor han startet NOSAG, Abraham-senteret i Gaza hvor han i en årrekke drev aktivt fredsarbeide. Dessverre måtte det stoppes da Hamas gjorde det farlig for lærerne å fortsette og noen av dem måtte søke politisk asyl.

Den siste saken Bjarne engasjerte seg i, var en havn for Gaza. Han brukte flere år på å forsøke å skaffe politisk aksept og finansiering kombinert med sikkerhet for alle parter. Målet var å forbedre levevilkårene for Gaza. Uten Bjarne som en drivende kraft i prosjektet blir det nok ikke noe av.

Til dem som tenker at det Bjarne drev med løp ut i intet, vil jeg si at de tar feil. Bjarne gikk foran med det gode eksemplet. Det er bare en uke siden han ringte meg for en lengre samtale, klar og skarp som alltid. Han trodde på det gode i mennesket, han trodde på dialogen, på møtet mellom mennesker for at fiender skulle bli venner. For Bjarne var kjærligheten til palestina-arabiske barn med diabetes en naturlig følge av hans kjærlighet til Israel. Vi har alle mye å lære av Bjarne. Vi i Med Israel For Fred takker Bjarne for hans smittende optimisme og gode eksempel.

Jan Benjamin Rødner, styremedlem Med Israel for fred

Her forteller Bjarne Schirmer i 2017 om sitt engasjement for folkehøgskole og havn i Gaza


De siste årene var Bjarne Schirmer et aktivt medlem i MIFF Drammen.

Hilsen fra MIFF Drammen

Bjarne Schirmer var en høyreist person som i sannhet stod for det han mente. Og han kjempet for sannhet og hjelp til sine venner blant jøder og palestinere. Trist nå når hans stemme er opphørt. Vi vil lyse fred over hans gode minne.

Karl Frode Hilton, styreleder MIFF Drammen

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise