Hvor MIFF er vaktbikkje og hvor vi ikke er det

Burde MIFF ha en sterk mening om Jan Hanvolds uttalelser om Holocaust?
Jan Hanvold
Jan Hanvold på Visjon Norge 14. april 2021. (Skjermdump)

Av og til dukker det opp saker som gir anledning til å klargjøre MIFFs rolle som en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon. MIFF er verken en kristen eller jødisk organisasjon. MIFF er en religiøst nøytral organisasjon hvor muslimer, ateister, kristne og jøder deltar på likefot, så sant de støtter vårt formål og grunnlag.

14. april dukket det opp en ny sak. Da sa den norske tv-predikanten Jan Hanvold på Visjon Norge: «Vi kan se på det jødiske folkets historie. Det er en lidelseshistorie, på mange, mange år, særlig de to tusen siste årene hvor de ble spredt for alle vinder, som Gud sa, når dere ikke hører på meg, så velger dere forbannelsen, og da skal dere plages og pines og spres for alle nasjoner. Og det er jo det som har skjedd med jødene. (…) [Nå minnes jødene] at seks millioner led i Holocaust. Hva var det for noe? Jo, det var også et resultat da av, på en måte, ulydighet, eh, som vi kan si. Altså fordi at når et folk velger da bort da Gud, ja vel, så kommer da det en forbannelse.» Deretter fortsatte Hanvold med å si at kristne også har valget å velge «forbannelsens vei» eller «velsignelsens vei», og han oppfordret sine seere til givertjeneste.

Etter noen dager ble klipp av uttalelsen spredt på nettet. Den kristne dagsavisen Vårt Land kommenterte saken i en lederartikkel 21. april. Samme dag ble også klippet og lederartikkelen delt i MIFFs Facebook-gruppe Nordmenn som støtter Israel. Etter kort tid stengte MIFFs moderatorer kommentarfeltene, fordi debatten (naturlig nok) straks fikk religiøs/ teologisk karakter.

Flere MIFF-medlemmer reagerer sterkt negativt på Hanvolds uttalelse. I etterkant har også spørsmålet kommet: Hva er årsaken til at MIFF ikke har laget en artikkel som fordømmer utsagnet til Hanvold? Hvis en prest i Den norske kirke (som MIFF tidligere har kritisert for fiendtlig holdning til den jødiske staten) hadde sagt at Holocaust som et resultat av jødenes ulydighet, ville ikke da MIFF ha reagert? IHRA-definisjonen på antisemittisme nevner som første eksempel «oppfordring til, assistanse til eller rettferdiggjøring av drap eller skade på jøder med henvisning til radikal ideologi eller ekstremistisk religion». Var ikke Hanvolds uttalelse antisemittisk? Var det rettferdiggjøring av drap?

Her vil det være delte meninger. Vårt Land skriver: «Visjon Norge-sjef Jan Hanvold er ingen antisemitt. Å skade eller såre jøder er antakelig noe av det siste han ønsker.» Men de skriver også: «Å peke på en konkret hendelse og fastslå en teologisk forklaring på hvorfor akkurat det skjedde, regnes som meget dårlig teologi i de aller fleste kristne miljøer. Hanvold bør være klar over at selv om uttalelsene ikke er ment antisemittisk – det tror vi ham på – så er dette et typisk antisemittisk standpunkt.»

Hovedpoenget til MIFF er at Hanvolds uttalelse er teologi, og derfor noe vi som organisasjon ikke tar fatt i. De som ønsker teologi, eller evaluering av teologi, kan gå til en prest, pastor, rabbiner eller imam – eller til en kristen dagsavis. Lidelse som et resultat av ulydighet er basert på Hanvolds bibeltolkning, blant annet av 5. Mosebok 28. Hvis en prest i Den norske kirke eller en imam hadde sagt noe lignende, ville heller ikke MIFF laget noen sak. Også blant jødene finnes en omfattende intern debatt hvor noen har tatt til orde for at Holocaust var en straff fra Gud (som f. eks. blir oppsummert i en stor Wikipedia-artikkel kalt Holocaust Theology).

Det viktige for MIFF er at vi ikke har noen rolle i denne teologiske debatten. Straks vi hadde meldt oss på i den, ville det vært tusen ulike meninger blant våre kristne og jødiske medlemmer, og tusenvis av sekulære medlemmer ville blitt fremmedgjort fra MIFF. Lidelse generelt, og Holocaust spesielt, kan vanskelig forklares samme hvilke verdenssyn man har, og i hvert fall kan det vanskelig forklares på noen få setninger. MIFF er ikke adressen hvor du finner forklaring på lidelsen.

Hvis derimot teologiske uttalelser kommer fra religiøse ledere som arbeider for mer lidelse over jøder generelt og fiendskap mot Israel som jødisk stat spesielt, vil det derimot forholde seg annerledes for MIFF. Da blir uttalelsene politiske og farlige. Vi har for eksempel i mange år gjengitt hva sunni-muslimske topp-teologer sa om jødene i 1968. Også de sa at jødene hadde seg selv å takke for sine lidelser, men de ivret samtidig for å straffe jødene mer, demoniserte dem og frasa dem retten til å ha sin egen stat. Ingen mistenker Hanvold for slike holdninger. Få eller ingen tror at hans seere, etter å ha hørt innslaget 14. april, skal gå inn i rollen som «Gud» og påføre jødene mer lidelse. Det er derfor grunn til å tro at faren for at ordene skal ha antisemittisk effekt blant Hanvolds kjernepublikum er svært liten.

Men våre ord kan ha antisemittisk effekt, samme hvor mye vi ønsker det beste for det jødiske folk. Derfor er det viktig å uttrykke seg med stor varsomhet. I et foredrag i 2012 drøftet Gunnar Haaland, førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk ved fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier i Høyskolen i Oslo og Akershus spørsmål som dette: Kan en barnebibel ha antisemittisk effekt dersom den fremstiller Bibelens skurker og motstandere av Jesus med tegninger som er slående like konspirasjonstegninger av jøder fra moderne tid? Kan feil lesning av Johannes evangeliet ha antisemittisk effekt?

Visjon Norges og Jan Hanvolds teologi og innsamlingsmetoder er helt uvedkommende for en livssynsnøytral organisasjon for MIFF. Vi opplever at tv-stasjonen for øyeblikket, mer enn noen andre tv- eller radiostasjoner i Norge, er interessert i å la sine seere bli kjent med MIFFs saker og vårt arbeid for forsvar av Israel. Det er vi glad for. Derfor takker vi ja når invitasjoner til å delta i programmet på Visjon Norge, på samme måte som vi takker ja til invitasjoner fra NRK og andre medier. Visjon Norge vet at MIFF kommer som en livssynsnøytral opplysningsorganisasjon, likevel vil de intervjue oss. MIFF takker også ja om vi skulle bli invitert til å presentere våre saker i en partisamling i boikottpartiet Rødt eller en anti-israelsk fagforening. Samme hvor vi møter opp, kommer vi som uavhengige gjester. De samme prinsipper gjelder her som for Visjon Norge. MIFF har ikke noen mening om Rødts velferdspolitikk eller vinklingen i NRKs ungdomsprogrammer. MIFF møter opp hvor som helst hvor vi får sjanse til å forklare israelernes perspektiver. I de saker som ikke angår MIFFs formål og grunnlag (informere for større sympati for Israel, støtte til Israel som jødisk stat) er det ikke vår rolle å velsigne eller forbanne.

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise