86 prosent fornøyd, selv om 23 prosent er fattige

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

Omkring 23 prosent av israelerne lever under fattigdomsgrensen. Denne unge etiopiske immigranten er foreldreløs, og har ansvar for fire mindreårige søsken. Hun får hjelp gjennom organisasjonen Selah, som støttes av Hjelp Jødene Hjem i Norge. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)

 

86 prosent av israelerne sa de var fornøyd med tilværelsen i en undersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå i perioden 2007-2008.

Midt i finanskrisen
Til sammenlikning svarte kun 77 prosent av innbyggerne i EU det samme i en tilsvarende undersøkelse, på tross av at europeerne ikke lever på langt nær i en like anspent sikkerhetssituasjon.

En del av forklaringen kan være at undersøkelsen ble gjennomført tidlig i finanskrisen, før den hadde rammet Israel i noen betydelig grad, skriver Mickey Peled i den israelske næringsavisen Calcalist. To år tidligere svarte nemlig 87 prosent av europeerne at de var lykkelige, mens 83 prosent av israelerne svarte det samme. 57 prosent av israelerne tror livet deres vil bli bedre i framtiden, mot 32 prosent av europeerne.

Stort sprik
Spriket mellom folk med høyest og lavest inntekt er enormt i Israel. De rikeste tjue prosentene i Europa tjener 4,9 ganger så mye som de fattigste tjue prosentene. I Israel er tilsvarende tall 7,5.

I undersøkelsen ligger 23 prosent av israelerne under fattigdomsgrensen, og ytterligere seks prosent er nær ved å komme under. I EU er tilsvarende rate på 16,5 prosent.

Hovedforklaringen er at det i Israel er to befolkningsgrupper som har en prosentvis klart lavere deltakelse i arbeidslivet, både araberne og de ultraortodokse jødene. Også europeiske land har minoritetsgrupper som deltar mindre i arbeidslivet, men ikke i en så utpreget grad som i Israel.

21 prosent står over måltider
Dette er noe den jødiske staten har fått beskjed fra OECD om å arbeide for og forbedre. Utenriksminister Yuval Steinitz har varslet en rekke tiltak for å få flere arabere og ultraortodokse ut i arbeidslivet, da også kvinnene.
I 2007 svarte 21 prosent av israelerne at de har måttet stå over måltider fordi de ikke hadde råd til mat (15 prosent av jødene og 50 prosent av araberne). I EU var det tilsvarende tallet 11 prosent.

Et lyspunkt var at prosentandelen israelere som hevdet at de ikke klarte å betale lån og avdrag på huslånet var lavere enn i EU. 12 prosent av israelerne svarte ja på dette, mens 14 prosent av de spurte EU-borgerne svarte det samme.

Store utfordringer
Israel har store utfordringer når det gjelder å minske gapet mellom fattig og rik, blant annet ved å få de ultraortodokse og araberne ut i arbeid. Men alle disse problemområdene har statsminister Benjamin Netanyahus regjering varslet at de vil sette i gang tiltak mot.

Og god hjelp får de av en økonomi som er mer enn friskmeldt etter finanskrisen. Israel har i 2010 en høyere vekst i økonomien enn samtlige EU-land, utenom Sverige.

 Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag