Israel får for lite regn

Israel har Middelhavs-klima. Det betyr at i sommerhalvåret er det ikke noe regn. Hele årets nedbør kommer i vinterhalvåret. Men de siste årene har det vært lite nedbør da også. Resultatet er at Israel er stadig dypere inne i en alvorlig vannkrise.

«Alle trenger å lese om Israel på miff.no.» Hvis du er enig, trenger vi deg som medlem av MIFF slik at skoleelever og andre kan få israelske perspektiver gratis tilgjengelig på norsk. Bare en liten brøkdel av våre nettgjester er medlemmer. Klikk her for å registrere deg nå (fra kr. 4,- per uke)

I midten av desember var det kommet ca. 100 mm nedbør på Gennesaretsjøen. Det er omtrent 40 prosent av det som gjennomsnittlig faller i den aktuelle perioden. På vannårene, aquiferne, i fjellene kom det ca. 50 mm, det er også ca. bare 40 prosent av normalt. Aquiferne ved kysten har fått 100-120 mm, det er 60-70 prosent av normalt.

Vannet forringet
Israels største vannreserver er altså Gennesaretsjøen og aquiferne ved kysten og i fjellene. Problemet er at situasjonen tvinger Israel til å tappe mer vann enn forsvarlig. Til sammen har Israel tatt ut et helt års forbruk mer enn hva man egentlig burde. Grunnen til at det er skadelig, er at man risikerer at vannkvaliteten synker. Jo mindre vann, jo lettere trekker saltvann inn fra Middelhavet. Jo mindre vann grunnvannet inneholder, jo sterkere vil forurensning fra overflaten virke inn. I Gennesaretsjøen har man fryktet at kilder med saltvann i nærheten av sjøen skal trenge inn i sjøen og redusere kvaliteten drastisk, men det har man hittil klart å kontrollere. Likevel foregår en langsom tilsalting av Gennesaretsjøen.

Tiltak
Det viktigste tiltaket på kort sikt er å skjære ned på vannmengden jordbruket får til rådighet til vanning. 100 millioner kubikkmeter skal kuttes. Det er forhandlinger om hvordan bøndenes tap skal dekkes.

Israel hadde som mål innen 2009 å kunne bruke 100 millioner kubikkmeter vann som er gjenvunnet fra kloakk og ”brukt” vann ellers. Det er blitt forsinket. Man regner nå med 25 millioner kubikkmeter i 2009 og 30 millioner til i 2010. I tillegg kommer 80 millioner kubikkmeter vann som blir behandlet, men som man ikke har klart å ta i bruk til vanning. Det skal ordnes innen 2011.

Folk blir oppfordret til å spare vann, og det er restriksjoner på hagevanning. Det kan bli så galt at hagevanning generelt blir forbudt.

Avsalting
Det viktigste tiltaket på lengre sikt er nok avsalting av sjøvann. Noen anlegg er allerede i drift. Men det skulle vært flere, denne utbyggingen er også forsinket. På grunn av krisen forsøker man nå å gjøre anbudsfasene så korte som mulig. Forhåpentligvis får Israel orden på avsaltingen før krisen blir altfor alvorlig. Avsaltet sjøvann er dyrt. Men når alternativet er ingenting vann, må det gjøres.

Kilde: En artikkel av Ehud Zion Waldoks på jpost.com (Jerusalem Post) 21. desember 2008, pluss litt stoff fra relaterte artikler fra 2002:
Håpløs vannkrise
Genesaretsjøen blir langsomt salt

 Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Ingen artikler å vise