Morten Fjell Rasmussen i MIFF Sunnhordland: 1948 – Den første arabisk-israelske krigen

Onsdag 25. februar kl. 19.00 inviterer MIFF Sunnhordland til åpent møte med foredrag av Morten Fjell Rasmussen i Hagerupshuset på Stord. Det blir også årsmøte for MIFF Sunnhordland.
MIFF Sunnhordland har møter på Hagerupshuset, på Leirvik, Stord. Her samles israelsvenner frå heile ytre Sunnhordland, samt av og til enkelte frå Haugalandet. Me har også hatt møter på Bømlo. 
Du er velkommen til møte onsdag 25. februar kl. 19.00. 
Stad: Hagerupshuset, Borg gt. 1, på Leirvik, Stord. 
Kveldens foredragshaldar er styreleiar i MIFF Norge, Morten Fjell Rasmussen. 
Tema: ”1948 – Den første arabisk-israelske krigen”.
Etter foredraget blir det årsmøte
Om du har lyst å vita meir om året som gjekk i MIFF Sunnhordland, så kom på årsmøte.
Tema for kveldens foredrag, er henta frå den ny utkomne boka, som MIFF gav ut i haust.  Boka er lovprist av mange, og missbrukt av enda fleire – deriblant tidligere statsminister Kåre Willoch. Om du vil vita meir om kontroversane rundt tema, så kom denne kvelden på MIFF møte på Stord.
I etterordet til boka står det; 
”Helt siden Israel så dagens lys i 1948 har det vært livlig debatt om hva som egentlig skjedde da denne staten ble etablert. Særlig stor debatt har det vært om hvorfor 600.000–700.000 palestinske arabere flyktet i forbindelse med statsdannelsen. Debatten om historien har i årenes løp endret karakter. De første tiårene etter etableringen av Israel var det stor debatt om hvilke fakta som var korrekte. Også i dag diskuterer de toneangivende historikerne fakta, men den viktigste debatten dreier seg nå om hvilke konklusjoner og lange linjer de historiske faktaene gir grunnlag for å trekke. Man diskuterer blant annet hva som var de krigførende partenes motiver og hva de ønsket å oppnå.”
Boka kan kjøpes på møtet!
BLI MED BLANT ISRAELSVENNER I NORGE!  VELKOMMEN!
 
Dagsorden:
1. Innkalling
2. Godkjennelse av sakslisten
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtereferent
5. Årsberetning
6. Regnskap
7. Avgjørelse av ansvarsfrihet for styret
8. Behandling av innkomne saker
9. Valg av styre
 
 
For styret i MIFF Sunnhordland
Jan Sigve Særsten Robberstad
E-post: ssaerste@online.no, Mobil: 91735873Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Ingen artikler å vise