Årsmøte i MIFF Grenland + foredrag av Ole Jonny Hansen

Velkommen til årsmøte og foredrag i MIFF Grenland!
Årsmøtet starter kl. 18:30.
Etter årsmøtet, kl. 19:00, vil Ole Jonny Hansen fra Hvite Busser fortelle om deres virksomhet.
Tittelen på foredraget hans er: “Hvite Busser – en dag i Auschwitz er mer verdt enn 1000 timer i klasserommet.”
Saksliste for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Konstituering.
a) Valg av møteleder.
b) Valg av referent.
c) Valg av tellere.
3. Styrets årsrapport for 2015.
4. Regnskap for 2015.
5. Valg av styret.
6. Eventuelt.
Kontaktperson: 
Avtroppene leder Reidun Hvale.
​Tlf: 90510396. E-post: reidun.hvale@sf-nett.no

Vel møtt!


Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag