Foredrag og årsmøte i MIFF Nord-Trøndelag: Hvordan MIFF dyrker frem en ny generasjon Israel-venner

Kjetil Ravn Hansen. (Foto: MIFF)
Kjetil Ravn Hansen. (Foto: MIFF)

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

Kjetil Ravn Hansen er leder i MIFF Oslo og medlem i MIFFs hovedstyre. Han vil fortelle hvordan han selv ble vekket til innsats for Israels sak da han var omkring 30 år og hvordan han ble engasjert i MIFF.
De siste årene har Hansen vært MIFFs ungdomskoordinator og vil fortelle om MIFFs ungdomsarbeid. Han vil også vise bilder fra den første ungdomsturen til Israel sommeren 2016.
Tittel på foredraget: Hvordan MIFF dyrker frem en ny generasjon Israel-venner.
Etter foredraget avholder vi årsmøtet med generalforsamling for MIFF Nord-Trøndelag.
Saker som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret minst fem dager før generalforsamlingen.
Saker som ikke er innkommet til fastsatt tid, kan ikke fremmes med mindre 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer godkjenner det.
Dagsorden for ordinær generalforsamling er:
1. Innkalling
2. Godkjennelse av sakslisten.
3. Valg av møteleder.
4. Valg av møtereferent.
5. Årsberetning.
6. Regnskap og revisors beretning.
7. Avgjørelse av ansvarsfrihet for styret.
8. Behandling av innkomne saker.
9. Valg av:
a. Styre.
b. Revisor.
c. Delegater og varadelegater til MIFFs landsmøte.
For avstemminger gjelder § 7 i MIFFs lover av 29/7-78.
GRATIS BUSS FRA NAMDALEN
For å gjøre det enklere for interesserte og medlemmer fra Namdalen vil vi tilby gratis buss for ungdommer til og med 19 år.
Påmelding innen 9. februar kl. 20:00 til nordtrondelag@miff.no eller tekstmelding/SMS til 412 18635. Husk å oppgi ditt navn.
Vi har bestilt en 23 seters buss og håper at den fylles. Avreise ca. kl 17:00. Sted opplyses senere når vi vet mere om interessen.
NB: Blir det ledige plasser kan voksne også bli med bussen. Pris for voksne kr. 150,- t/r.
Velkommen!
Kontaktperson:
Styreleder i MIFF Nord-Trøndelag: Jarle Mediå
E-post: nordtrondelag@miff.no


Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag